บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

กำจัดปลวกระยะที่ 1 ระยะการประเมิน สำรวจเตรียมพื้นที่พร้อมติดตั้งเหยื่อล่อ ในปริมาณ 1:3 ใช้เวลา 1-5 วัน

 

ติดต่อสายด่วน **สายด่วน**  097-05979223 ติดต่อ ตลอด 24 ชม.** 
☑️ ประสบการณ์ มากกว่า 20 + ปี
☑️ สำรวจหน้างานพร้อมให้คำปรึกษา**ฟรี**
☑️ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์ พาหะทุกชนิด ราคามิตรภาพ
☑️ รับประกันคุณภาพและบริการ
☑️ กรณีฉุกเฉินหรือเกิดปัญหาระหว่างสัญญาเข้าบริการ**ฟรี**
☑️ บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ปัญหาภายใน 48 ชม. 
☑️ ให้บริการโดยนักวิชาการมืออาชีพ
☑️ บริษัทได้รับรองมาตรฐานการบริการด้วยระบบคุณภาพ
ISO 9001:2015
 
  
กำจัดปลวในกระยะที่ 1 ระยะการประเมิน สำรวจเตรียมพื้นที่พร้อมติดตั้งเหยื่อล่อ ในปริมาณ 1:3 ใช้เวลา 1-5 วัน
      1.ทำการสำรวจพื้นที่ เพื่อหาตัวปลวก และทางเดินของปลวก

      2. เมื่อเจอรัง หรือทางเดินของปลวก แล้ว สังเกตว่า ปลวก เป็นชนิดไหน 

    3.เมื่อรู้ว่า ชนิดของปลวกแล้ว ทำการติดตั้งเหยื่อ จำนวน 200 มิลลิกรัม

    4. ทำการปิด ฝาให้เรียบร้อย รอ เข้าเติมเหยื่อ อีก 15-20 วัน 

 

Visitors: 196,463