บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

กำจัดปลวกระยะที่ 3 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเหยื่อสถานีบนดินและใต้ดิน เฉลี่ยระยะเวลา 30 วัน

 

ติดต่อสายด่วน **สายด่วน**  097-05979223 ติดต่อ ตลอด 24 ชม.** 
☑️ ประสบการณ์ มากกว่า 20 + ปี
☑️ สำรวจหน้างานพร้อมให้คำปรึกษา**ฟรี**
☑️ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์ พาหะทุกชนิด ราคามิตรภาพ
☑️ รับประกันคุณภาพและบริการ
☑️ กรณีฉุกเฉินหรือเกิดปัญหาระหว่างสัญญาเข้าบริการ**ฟรี**
☑️ บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ปัญหาภายใน 48 ชม. 
☑️ ให้บริการโดยนักวิชาการมืออาชีพ
☑️ บริษัทได้รับรองมาตรฐานการบริการด้วยระบบคุณภาพ
ISO 9001:2015
 
 
ระยะที่ 3 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเหยื่อสถานีบนดินและใต้ดิน เฉลี่ยระยะเวลา 30 วัน
     

1.ปลวกกินเหยื่อหมด 100 % จำนวน 200 กรัม  

2. ทำการเติมเยือ รอบที่ 3 เพิ่ม อีก จำนวน 200 กรับ

3. ทำการปิดกล่องให้มิชิด เหมือนเดิมเราค่อยมาปิด อีก 15 -20 วัน ช่วงตอนนี้ ปลวก เริ่มกินเหยื่อ 100%

 

Visitors: 196,463