บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปลวก  ระบบ  POST  CONSTRUCTION  SYSTEM

ติดต่อสายด่วน ตลอด 24 ชม.

สายด่วน  086-0198283 สำนักงาน  038-197498    ติดต่อตลอด 24 ชม. 

คลิก: @mtpcontrol

 กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์พาหะทุกชนิด

Get rid of termites, ants, rats, cockroaches and all kinds of vectors. CCTV installation services. 

☑️ ประสบการณ์ มากกว่า 20 + ปี
☑️ More than 20+ years of experience
☑️ สำรวจหน้างาน **ฟรี** ติดต่อสอบถาม **ฟรี**
☑️ Explore the job site **FREE** Contact for inquiries **FREE**
☑️ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์ พาหะ อื่นๆ ราคาถูก
☑️ Get rid of termites, ants, rats, cockroaches and other vector animals with cheap price
☑️ รับประกันคุณภาพในการบริการ
☑️ Guarantee the quality of service
☑️ ลูกค้าเจอปัญหาระหว่างสัญญาเรียกใช้**ฟรี**ค่าใช้จ่าย
☑️ Customers encounter problems during the contract, call ** free ** cost.
☑️ บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ปัญหาภายใน  48 ชม. 
☑️ The company will send an officer to solve the problem within 48 hours.
☑️ บริษัทมีมาตรฐานการบริการด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
☑️ The company has service standards with ISO 9001:2015 quality system.

หลักการทำงาน

ปลวก  ระบบ  POST  CONSTRUCTION  SYSTEM

                เจ้าหน้าที่ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะพื้นอาคารทั้งภายในและภายนอก ขนาดของจุดที่เจาะประมาณ 1 เซนติเมตร โดยเจาะให้ผ่านคอนกรีตถึงพื้นดิน ตามวงกบประตู  ช่องท่อชาร์ป  คอบันได  เสา  และจุดที่พบว่ามีปลวกขึ้น  เพื่อป้องกันและทำลายรังปลวกที่อาศัยอยู่ภายใต้อาคาร  ดำเนินการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน โดยใช้สารเคมีที่ผสมเสร็จในปริมาณ 5-7 ลิตร/จุด โดยใช้เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งกำลังแรงดันของเครื่องประมาณ 25-30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  หลังจากการทำบริการเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอุดทุกจุดที่เจาะโดยใช้วัสดุที่มีความใกล้เคียงกับสภาพพื้นมากที่สุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกัน  และกำจัดปลวก

จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา เช่น บริเวณที่มีความชื้นสูง พื้นที่เงียบสงบ ขอบบัว วงกบ  ฝ้าเพดาน ช่องท่อชาร์ป รอยแตก เจ้าหน้าที่จะใช้สารเคมีชนิดน้ำ (SPRAYING)  และสารเคมีชนิดผง (DUSTING)  ในจุดที่พบการเข้าทำลายของปลวก  โดยประสิทธิภาพของสารเคมี ทั้งชนิดน้ำ และสารเคมีชนิดผง   จะออกฤทธิ์ทำให้ตายในระยะเวลาอันสั้น   และด้วยลักษณะทางชีวภาพของปลวกเวลาเดินจะต้องสัมผัสกันเนื่องจากปลวกไม่มีตา   จึงทำให้ปลวกสามารถได้รับพิษของสารเคมี ประการหนึ่งปลวกจะมีการทำความสะอาดทางเดินตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อมีปลวกตายลงเนื่องจากสารเคมีดังกล่าวก็จะกัดกินซากของปลวกตัวที่ตาย ซึ่งปลวกตัวที่มากินซากนั้นก็จะตายตาม และอีกประการหนึ่งนั้น สารเคมีที่ติดไปกับตัวปลวกจะทำให้ปลวกที่อยู่ภายในรังได้รับสารเคมีนั้นทำให้ปลวกตายหมดทั้งรังได้ในระยะเวลาไม่นานนัก    ในการทำบริการครั้งแรกนั้น  ต้องมีการเจาะพื้นจนถึงชั้นดิน (ยกเว้น อาคารสูง   เพื่อทำการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน ในปริมาณ 5-7 ลิตร/จุด (สารเคมีที่ใช้ในอัตราส่วนที่ผสมแล้ว) ซึ่งจะเน้นเป็นพิเศษ บริเวณวงกบประตู, ช่องท่อชาร์ป, คอบันได, เสาอาคาร, และจุดที่พบว่ามีปลวกขึ้น โดยใช้หัวอัดน้ำยาแรงสูง  (SUB-FLOOR HIGH PRESSURE INJECTOR)  และเครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งกำลังแรงดันเครื่องประมาณ 25-30 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว และหากสถานที่นั้นมีสนามหญ้า หรือสวนหย่อม ต้นไม้ จะทำการฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำเคลือบผิวดิน  เพื่อการป้องกันและกำจัดปลวก

 

ปลวก  ระบบ  POST  CONSTRUCTION  SYSTEM

                เจ้าหน้าที่ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะพื้นอาคารทั้งภายในและภายนอก ขนาดของจุดที่เจาะประมาณ 1 เซนติเมตร โดยเจาะให้ผ่านคอนกรีตถึงพื้นดิน ตามวงกบประตู  ช่องท่อชาร์ป  คอบันได  เสา  และจุดที่พบว่ามีปลวกขึ้น  เพื่อป้องกันและทำลายรังปลวกที่อาศัยอยู่ภายใต้อาคาร  ดำเนินการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน โดยใช้สารเคมีที่ผสมเสร็จในปริมาณ5-7 ลิตร/จุด โดยใช้เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งกำลังแรงดันของเครื่องประมาณ 25-30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  หลังจากการทำบริการเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอุดทุกจุดที่เจาะโดยใช้วัสดุที่มีความใกล้เคียงกับสภาพพื้นมากที่สุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกัน  และกำจัดปลวก

จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา เช่น บริเวณที่มีความชื้นสูง พื้นที่เงียบสงบ ขอบบัว วงกบ  ฝ้าเพดาน ช่องท่อชาร์ป รอยแตก เจ้าหน้าที่จะใช้สารเคมีชนิดน้ำ (SPRAYING)  และสารเคมีชนิดผง (DUSTING)  ในจุดที่พบการเข้าทำลายของปลวก  โดยประสิทธิภาพของสารเคมี ทั้งชนิดน้ำ และสารเคมีชนิดผง   จะออกฤทธิ์ทำให้ตายในระยะเวลาอันสั้น   และด้วยลักษณะทางชีวภาพของปลวกเวลาเดินจะต้องสัมผัสกันเนื่องจากปลวกไม่มีตา   จึงทำให้ปลวกสามารถได้รับพิษของสารเคมี ประการหนึ่งปลวกจะมีการทำความสะอาดทางเดินตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อมีปลวกตายลงเนื่องจากสารเคมีดังกล่าวก็จะกัดกินซากของปลวกตัวที่ตาย ซึ่งปลวกตัวที่มากินซากนั้นก็จะตายตาม และอีกประการหนึ่งนั้น สารเคมีที่ติดไปกับตัวปลวกจะทำให้ปลวกที่อยู่ภายในรังได้รับสารเคมีนั้นทำให้ปลวกตายหมดทั้งรังได้ในระยะเวลาไม่นานนัก    ในการทำบริการครั้งแรกนั้น  ต้องมีการเจาะพื้นจนถึงชั้นดิน (ยกเว้น อาคารสูง   เพื่อทำการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน ในปริมาณ 5-7 ลิตร/จุด (สารเคมีที่ใช้ในอัตราส่วนที่ผสมแล้ว) ซึ่งจะเน้นเป็นพิเศษ บริเวณวงกบประตู, ช่องท่อชาร์ป, คอบันได, เสาอาคาร, และจุดที่พบว่ามีปลวกขึ้น โดยใช้หัวอัดน้ำยาแรงสูง  (SUB-FLOOR HIGH PRESSURE INJECTOR)  และเครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งกำลังแรงดันเครื่องประมาณ 25-30 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว และหากสถานที่นั้นมีสนามหญ้า หรือสวนหย่อม ต้นไม้ จะทำการฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำเคลือบผิวดิน  เพื่อการป้องกันและกำจัดปลวก

 หลักการทำงาน

PIPE & SOIL TREATMENT  คือ   การวางท่อเคมี  CHEMICAL   PIPE คือ   ภายในอาคาร และใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูงฉีด   พร้อมทั้งพ่นน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่อทำให้พื้นดินส่วนเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัย หรือ แทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคาร หรือบ้านเรือน โดยคำนึงถึงเมื่อครบอายุการรับประกันประสิทธิภาพของน้ำยาเคมี

 1. จะสามารถอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคาร  หัวอัดที่เตรียมไว้โดยรอบอาคาร  ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยาลงดิน  ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต
 2. ไม่ทำให้พื้นอาคารซึ่งใช้วัสดุอย่างดี  เกิดความเสียหาย เนื่องจากการเจาะพื้น
 3. ไม่ต้องใช้น้ำยาเคมีจำนวนมาก ๆ ผ่านเข้าไปในตัวอาคาร  เพื่อความปลอดภัยจากสารเคมี  ต่อผู้อาศัยมากที่สุด

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 1. เจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางฝ่ายก่อสร้าง  ได้ทำการเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะทำการวางท่อติดกับแนวคานด้านใน รอบตัวอาคาร  ท่อน้ำยาเคมีจะมีวาล์วอัดน้ำยาเคมีไว้รอบอาคารเป็นช่วงๆ  สำหรับอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคารได้ตลอดอายุบ้าน     
 2. หลังจากวางท่อน้ำยาเคมีเรียบร้อยแล้ว  ฝ่ายก่อสร้างสามารถปรับพื้นดินก่อนเทคอนกรีต  เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาภายในตัวบ้านทุกตารางเมตร โดยใช้หัวอัดน้ำยา (High Pressure Injector) ปักลงไปในดินประมาณ 50-100 เซนติเมตร และอัดน้ำยาลงดินตารางเมตรละ 5 ลิตร หลังจากอัดน้ำยาลงดินเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะฉีดพ่นสารเคมีพรมหน้าดินอีก 2  ลิตร  ต่อ 1 ตารางเมตร
 3. หลังจากทำการอัดน้ำยาเคมีปลวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการตรวจเช็ค ทุกระยะ  6 เดือนต่อครั้ง     ตลอดระยะสัญญา
 4. กรณีพบปัญหาปลวกขึ้นภายในอาคาร  โปรดแจ้งให้ทางห้าง ฯ ทราบ  ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา   ภายใน  72  ชั่วโมง  (หรือ  3  วัน)

  หลักการทำงาน

PIPE & SOIL TREATMENT  คือ   การวางท่อเคมี  CHEMICAL   PIPE คือ   ภายในอาคาร และใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูงฉีด   พร้อมทั้งพ่นน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่อทำให้พื้นดินส่วนเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัย หรือ แทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคาร หรือบ้านเรือน โดยคำนึงถึงเมื่อครบอายุการรับประกันประสิทธิภาพของน้ำยาเคมี

 1. จะสามารถอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคาร  หัวอัดที่เตรียมไว้โดยรอบอาคาร  ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยาลงดิน  ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต
 2. ไม่ทำให้พื้นอาคารซึ่งใช้วัสดุอย่างดี  เกิดความเสียหาย เนื่องจากการเจาะพื้น
 3. ไม่ต้องใช้น้ำยาเคมีจำนวนมาก ๆ ผ่านเข้าไปในตัวอาคาร  เพื่อความปลอดภัยจากสารเคมี  ต่อผู้อาศัยมากที่สุด

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 1.  เจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางฝ่ายก่อสร้าง  ได้ทำการเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะทำการวางท่อติดกับแนวคานด้านใน รอบตัวอาคาร  ท่อน้ำยาเคมีจะมีวาล์วอัดน้ำยาเคมีไว้รอบอาคารเป็นช่วง ๆ  สำหรับอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคารได้ตลอดอายุบ้าน     
 2.  หลังจากวางท่อน้ำยาเคมีเรียบร้อยแล้ว  ฝ่ายก่อสร้างสามารถปรับพื้นดินก่อนเทคอนกรีต  เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาภายในตัวบ้านทุกตารางเมตร โดยใช้หัวอัดน้ำยา (High Pressure Injector) ปักลงไปในดินประมาณ 50-100 เซนติเมตร และอัดน้ำยาลงดินตารางเมตรละ 5 ลิตร หลังจากอัดน้ำยาลงดินเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะฉีดพ่นสารเคมีพรมหน้าดินอีก 2  ลิตร  ต่อ 1 ตารางเมตร
 3.  หลังจากทำการอัดน้ำยาเคมีปลวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการตรวจเช็ค ทุกระยะ  6 เดือนต่อครั้ง     ตลอดระยะสัญญา
 4.  กรณีพบปัญหาปลวกขึ้นภายในอาคาร  โปรดแจ้งให้ทางห้าง ฯ ทราบ  ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา   ภายใน  72  ชั่วโมง  (หรือ  3  วัน)

 หลักการทำงาน

ปลวก  ระบบ  POST  CONSTRUCTION  SYSTEM คือ การเจาะพื้นของอาคาร ที่สร้างเสร็จแล้ว   เพื่อทำการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดินเป็นการป้องกันปัญหาการเข้าทำลายของปลวกทุกจุดของอาคาร

และบริเวณรอบอาคารใช้สว่านไฟฟ้าเจาะพื้นอาคารทั้งภายในและภายนอก ขนาดของจุดที่เจาะประมาณ 1   เมตร โดยเจาะให้ผ่านคอนกรีตถึงพื้นดิน  ขนาดเท่าเหรียญบาทเล็ก  ลึกลงผ่านอาคารจนถึงพื้นดินใต้อาคาร 50-70 ซม  
ตามวงกบประตู  ช่องท่อชาร์ป  คอบันได  เสาอาคาร  หรือจุดที่พบว่ามีปลวกขึ้นภายใน คลังสินค้า บ้านพัก สำนักงาน อื่นๆ  เพื่อป้องกันและทำลายรังปลวกที่อาศัยอยู่ภายใต้อาคาร

            ดำเนินการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดินตรงจุดที่เจาะ  ใช้สารเคมีที่ผสมเสร็จในปริมาณ 5-7 ลิตร/จุด   
            รัศมีการกระจายของน้ำยาจากจุดศูนย์กลาง 1-2  เมตร  ใช้เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูง   
            ซึ่งกำลังแรงดันของเครื่องประมาณ 20-30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว   
            หลังจากการทำบริการเสร็จสิ้นแล้ว  จะทำการอุดทุกจุดที่เจาะ  โดยใช้วัสดุที่มีความใกล้เคียงกับเจ้าหน้าที่สภาพพื้นมากที่สุด

            ตรวจเช็คปลวกที่อยู่ภายในอาคาร   โดยใช้เคมีผงใส่ตามทางเดินปลวกที่พบอยู่ตามผนังอาคาร  บนฝ้าเพ-ดาน  
           เคมีนี้มีผลในการต่อตัวตายของปลวกภายใน 7-15 วัน

            สเปรย์ยาตามขอบบัวล่างภายในอาคาร   รอยร้าว   รอยต่อของอาคาร   เพื่อป้องกันปลวกที่จะขึ้นมาภายในอาคารโดยทั่ว  โดยใช้ถังสเปรย์ยาขนาด  8 ลิตร ทำการฉีดพ่น

ขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกัน กำจัดมด / แมลงสาบ

เจ้าหน้าที่จะทำการพ่นสารเคมีชนิดน้ำที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดและป้องกัน โดยคำนึงถึงปัญหาที่แมลงหลบซ่อน เช่น ท่อน้ำทิ้ง  ท่อชาร์ป ห้องเก็บของ ห้องครัว ห้องอาหาร ตามซอก ตามมุม รอยแตก รอยร้าว แหล่งอับชื้น ท่อระบายน้ำ  กรณี เป็นพื้นที่   ที่ไม่สามารถใช้สารเคมีชนิดน้ำได้จะใช้เหยื่อพิษสำเร็จรูป   สำหรับแมลงสาป และมด

 หนู  การดำเนินการโดยใช้วิธีวางเหยื่อพิษสำเร็จรูป

 - เจ้าหน้าที่กำหนดจุดวางเหยื่อบริเวณรอบๆ อาคารโดยใช้สถานีหนูติดตั้งห่างกันไม่เกิน 25 เมตรโดยรอบ

 - กำหนดจุดวางเหยื่อทั้งภายในและภายนอกรอบตัวอาคารอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวางเหยื่อพิษสำเร็จรูป ได้แก่ กล่องไม่ ท่อพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3/4 นิ้ว เป็นต้น           

 - กำหนดปริมาณเหยื่อให้เท่ากันในแต่ละจุด เพื่อความสะดวกในการตรวจผงสอบ เหยื่อพิษสำเร็จรูป จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดของสารเคมีทั้งกลิ่นและรสที่หนูชอบ เพื่อป้องกันหนูจำในวิธีการกำจัด

                การดำเนินการโดยใช้วิธีการวางกรงดักหนูการดำเนินการโดยใช้วิธีวางกระดานกาว

 - ตรวจสอบพื้นที่ที่จะวางกรงดักหนูตามความเหมาะสม เช่น บริเวณปากรูหนู หรือตามรอยทางเดินของหนู

- ในกรงจะมีเหยื่อหรืออาหารล่อไว้ทุกจุด

- เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดกรงทุกครั้งที่มีหนูติด

    ยุง, แมลงวัน , แมลงบิน           
  วิธีการอบควัน

การใช้สารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์ ผสมกับน้ำมันก๊าดสกัดกลิ่น โยใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน ให้ความร้อนเผาไหม้น้ำยาเคมีชนิดน้ำออกมาในรูปลักษณะของ “ควัน” เมื่ออบควันเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง เมื่อพ้นระยะเวลาควรเปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท หรือระบายกลิ่นของสารเคมี ไม่สมควรให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในพื้นที่ ที่ทำบริการจนกว่าจะมีการระบายอากาศให้เรียนร้อยก่อน สภาพพื้นที่เหมาะสำหรับอบควันคือ พื้นที่ภายในอาคาร ท่อระบายน้ำทิ้ง เป็นต้น            

Visitors: 102,528