บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

ฝาปิดคอริ่ง

รหัสสินค้า : 00100

ราคา

120.00 ฿


120.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 120.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวนทุกชนิด

รวมทั้งผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมี น้ำยาฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์ทางด้านสาธารณสุข

และให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านแมลงรบกวน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

กับทางกระทรวงสาธารณะสุขและผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน

Visitors: 196,463