บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

ไซเพอร์ การ์ด

รหัสสินค้า : cat0Product2sku

ราคา

1,700.00 ฿


1,700.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,700.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 • ใช้สำหรับกำจัดยุงและแมลงบินโดยวิธีพ่นแบบหมอกควันและฉีดพ่น
 • ขนาด 1 ลิตร สุดคุ้ม ขนาด 2 ขวด
 • ไซเพอร์เมทริน 25 % (ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี) น้ำยาสำหรับฉีดฆ่ายุงและแมลงบิน
 • สารไซเพอร์เมทริน(Cypermethrin )ความเข้มข้น 25% w/v

 • วิธีใช้
 • ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว 
 • 1. สำหรับกำจัดแมลงบิน ใช้ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน

 • 2. สำหรับกำจัดแมลงคลาน ใช้ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี อัตรา 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 • ประโยชน์ 
 • ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรือคาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด 
 • - สารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 
 • วิธีใช้
 • ๑ เครื่องพ่นแบบละอองฝอย (ULV)
 • ต้องใช้โดยผู้ชำนาญในการกำจัดแมลง
 •      ใช้ฉีดพ่นบนพื้นผิว สำหรับแมลงบิน ใช้ ไซเพอร์การ์ด อัตรา 1 ลิตร แล้วเติมน้ำให้ได้200 ลิตร
 • แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน 
 • สำหรับแมลงคลาน ใช้ ไซเพอร์การ์ด อัตรา 1 ลิตร แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้
 • ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดินซอกมุมที่หลบแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 •        ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะรวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้าม ฉีดพ่นขณะทำการผลิตภายหลังจากฉีดพ่นก่อนการทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ๒ เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging)
 • ไซเพอร์การ์ด25 % 1 ลิตรผสมน้ำมันดีเซล ตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ตามคู่มือการใช้งานของเครื่องพ่นหมอกควันของแต่ละ รุ่น หรือ
 • ไซเพอร์การ์ด25 % 1 ลิตรผสมน้ำมันดีเซล 160 ลิตร นำส่วนผสมฉีดพ่นหมอกควันในอัตราส่วน 50 มิลลิลิตรต่อ 1 ตารางเมตร
 • -         มีค่าความปลอดภัยสูง LD50 ทดสอบกับหนูทางปาก = 800 mg/kg

 • วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลื้ยง และเปลวไฟ 
 • คำเตือน
 • 1. ห้ามรับประทาน
 • 2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า 
 • 3. หลังจากพ่นไซเพอร์การ์ด25 % เสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
 • 4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย
 • 5. ขณะทำการฉีดพ่น ไซเพอร์การ์ด ในอาคาร ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณ
 • ที่ฉีดพ่น ไซเพอร์การ์ด25 % และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
 • 6. ภาชนะบรรจุไซเพอร์การ์ด25 % เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย
 • 7. ห้ามทิ้งไซเพอร์การ์ด25 % หรือล้างภาชณะบรรจุอุปกรณ์หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งสาธารณะ

 • วิธีแก้พิษเบื้องต้น
 • 1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รับถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
 • 2. หากสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ไซเพอร์การ์ด25 % 
 • 3. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
 • 4. หากกลืนกินไซเพอร์การ์ด25 % ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์พร้อม ภาชนะบรรจุ ฉลากหรือใบแทรกของไซเพอร์การ์ด25 % 

 • ข้อมูลเพิ้มเติมไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยตรง : จำกัดความ Cypermethrin เท่านั้น
 • อ้างอิง : อาจารย์โชติมา วิไลวัลย์ (http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=4)
 • ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในบ้านเรือนสามารถจัดกลุ่มได้เป็น
 • กลุ่ม 3. Botanicals and Pyrethroid Insecticides            
 • อันตรายของ cypermethrin มีค่า LD50 (หนู) 247 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แสดงว่ามีพิษมาก ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง ต่อตา และต่อผิวหนัง อาการชาที่ผิวหนัง คัน ร้อนไหม้ ขาดความสามารถในการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ ร่างกายทำงานไม่ประสานกัน หมดสติ และอาจถึงตายได้  ถ้ากลืนหรือกินเข้าไปทำให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องร่วง ถ้าได้รับสารเป็นเวลานานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของตับ cypermethrin เป็นพิษอย่างมากต่อปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ
Visitors: 196,482