เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการแมลงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตามมาตรฐาน GHP

เมื่อวันที 24 พฤษภาคม 2567 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การจัดการแมลงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตามมาตรฐาน GHP" (Good Hygiene Practices) จัดโดยสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง ภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ #พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องบริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด บริการกำจัดปลวกและสัตว์พาหะนำโรคทุกชนิด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลง อันดับ 1 ที่ลูกค้าไว้วางใจมามากกว่า 20 ปี ไม่ว่าธุรกิจไหนก็เอาอยู่ กำจัดสัตว์รบกวนเลือก "MITTAPHAB SERVICE GROUP" รับประกันคุณภาพในการบริการ

Visitors: 439,828