ชัยภูมิกำจัดปลวก  มด หนู แมลงสาบ และสัตว์ พาหะทุกชนิด  สายด่วน 061-2969938

กำจัดปลวกชัยภูมิ โทรสายด่วน 061-2969938

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

      ทางบริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จัดกัด เรามีนักกีฏวิทยาผู้เชี่ยวชาญทางด้านแมลงและสัตว์พาหะ ประจำบริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่นในการกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะอย่างถูกวิธี พร้อมให้บริการจากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

1.ทางบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านปลวกและแมลงเข้าสำรวจพื้นที่ให้ฟรีเพื่อทำการประเมินปัญหาต่าง ๆ และวางแผนแก้ปัญหาให้กับลูกค้าต่อไปประกอบกับการเสนอราคาให้กับทางลูกค้า

2.หลังจากตกลงราคากับ ทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะขอนัดหมายเข้าทำบริการให้ภายใน 3 วัน หรือตามที่ลูกค้าสะดวก และความเหมาะสม

3.การเข้าทำบริการทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของเรา จะทำการบันทึกรายงานตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ เตรียมไว้ เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าทุกครั้งที่เข้ามาทำบริการได้ทำอะไรไปบ้าง ตรงจุดไหน

4.ถ้าหากพบความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของเรา เช่น เข้าบริการไม่เรียบร้อย หรือยังมีปัญหาแมลงต่าง ๆ และปลวก หรือตามข้อตกลงในสัญญา เข้ารบกวนสร้างความเสียหายให้กับทางลูกค้า ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ปัญหาให้โดยการอัดฉีดเพิ่มตามปัญหาให้ฟรี โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม ระหว่างอยู่ในสัญญาจ้างกำจัดปลวกหรือแมลงต่างๆภายใน 3 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับแจ้ง

5.การใช้สารเคมีกำจัดแมลงนั้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนสารเคมีทุกๆ 3 เดือน เพื่อป้องกันแมลงดื้อยาหรือตามความเหมาะสมในสถานที่นั้น ๆ

6.การจัดการหนู ก็จะมีหลายวิธีด้วยกัน โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ ทางบริษัทฯ จะทำผังบริเวณรอบ ๆ ตัวอาคารและทำป้ายบ่งชี้กล่องหนูหรือกล่องใส่เหยื่อพิษ ตามจุดที่วางเอาไว้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

7.การกำจัดยุง ทางบริษัทฯ จะใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำหรือตัวอ่อน และเครื่องพ่น หมอกควัน และเครื่องอบละอองหรือเครื่อง ULV ไว้บริการลูกค้า

8.การบริการป้องกันและกำจัดปลวกจะได้ผลดี เจ้าของอาคารสถานที่นั้นๆ ต้องให้ความร่วมมือกับทางบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เช่น การก่อสร้างอาคารถ้าเลือกบริการของเรา โดยระบบวางท่อหรือฉีดพ่นภายในอาคารสร้างใหม่ ควรจะมีการเก็บเศษไม้ออกจากอาคารให้หมดก่อนเทพื้นหรือปิดพื้นบ้านหรืออาคารต่าง ๆ และควรปรับแต่งหน้าดิน ให้พร้อมก่อนฉีดพ่นสารเคมี หลังจากการฉีดพ่นหรือการสเปรย์สารเคมีเคลือบหน้าดินแล้ว ควรที่จะเทพื้นปิดบริเวณดังกล่าวทันที ห้ามเคลื่อนย้ายหน้าดินเข้าออกอีกเป็นอันขาด ถ้าเป็นห้องพักหรืออาคารต่างๆ จะต้องเปิดให้เจ้าหน้าที่ของเราเข้าบริการโดยทั่วถึงเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาแมลงหรืออื่นๆเกิดขึ้นมาอีก หากมีการต่อเติมก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกหลังจากทำสัญญากำจัดปลวก จะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเพื่อจะได้ทำการสร้างแนวป้องกันปลวกได้ต่อไป 

9.การกำจัดหนู แมลงสาบ มด แมลงวัน และแมลงอื่น ๆ นั้นทางเจ้าของอาคาร สถานที่จะต้องให้ความร่วมมือ เช่นกัน ในการป้องกันโดยการใช้หลักสุขาภิบาล คือ วิธีนี้จะต้องให้ความสะอาดเป็นหลัก ได้แก่ การจัดบ้านเรือน อาคารสถานที่ ประกอบการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอรวมทั้งเก็บข้าวเก็บของให้เป็นระเบียบ นอกจากนี้ต้องเก็บอาหารและเศษอาหารให้มิดชิด ไม่ให้เป็นอาหารของแมลงหรือหนูได้ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ทางฝ่ายอาคารสถานที่ก็สามารถ ทำได้ โดยการเก็บข้าวของให้มิดชิด หมั่นทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนอยู่เสมอ หรือสถานประกอบการ อย่าให้เป็นที่หลบซ่อนและขยายพันธ์ของหนูและแมลงได้ ก็สามารถช่วยลดปริมาณลงได้แล้ว    

บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ 061-296-9938 บริการ ตลอด 24 ชม.

 • ระบบกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ Pest Control
  หลักการทำงาน ปลวก เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการสำรวจ จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา เช่น บริเวณที่มีความชื้น...
 • บริการ กำจัดปลวก
  วิธีการป้องกัน ปลวก การป้องกันกำจัดปลวก ปลวกโดยส่วนมากจะมีช่องทางการเข้าทำลายอาคารบ้านเรือนอยู่หล...
 • กำจัด หนู rat
  กำจัดหนู Rat หนู เป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ และนำความเสียหายแก่เศรษฐกิจของมนุษย์เป็นจำนวนมหาศาลทั...
 • บริการ กำจัดแมลงสาบ cockroach
  แมลงสาบ แมลงสาบคือ แมลงดึกดำบรรพ์ ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มานานกว่า 250 ล้านปี มีแหล่งกำเนิดในเขตอบอุ...

ระบบกำจัดปลวก

เราพร้อมให้บริการทั่วประเทศ

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ มิตรภาพกำจัดปลวก รับกำจัดปลวก รับกำจัดแมลง กำจัดปลวกราคาถูก กำจัดสัตว์พาหะนำโรคทุกชนิด บริษัทกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู  กำจัดแมลงสาบ  มิตรภาพกำจัดปลวก  รับกำจัดปลวก  รับกำจัดแมลง  กำจัดปลวกราคาถูก  กำจัดสัตว์พาหะนำโรคทุกชนิด PestControlSytem  BugControl  TermiteBait บริษัทกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ มิตรภาพกำจัดปลวก รับกำจัดปลวก รับกำจัดแมลง กำจัดปลวกราคาถูก กำจัดสัตว์พาหะนำโรคทุกชนิด PestControlSytem  BugControl  TermiteBait

 

Visitors: 439,833