กำจัดปลวกโรงแรม

- โรงแรมโนเบิล เพลส จ.ยโสธร

- โรงแรมเพชรรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด

- โรงแรม ออร์คิด จ.นครราชสีมา

- โรงแรม เดอะเบสท์ เรสซิเด้นซ์ จำกัดจ.มุกดาหาร

- โรงแรม วีวัน จ.นครราชสีมา

- โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา

- โรงแรมดิไอยรา จ.นครราชสีมา

- โรงแรม คีรีมายา จ.นครราชสีมา

- โรงแรมมุตติมายา จ.นครราชสีมา

- โรงแรม 99 จ.ร้อยเอ็ด

- โรงแรม เมเจอร์แกรนด์ บิสสิเนสท์ จำกัดจ.ขอนแก่น

- โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ จำกัด จ.ยโสธร

- โรงแรมฟอร์จูนแมนชั่น จ.สุรินทร์

โรงแรม BAYWALK

- โรงแรม BASAYA

-โรงแรม GRAND GARDEN

-โรงแรม WOODLAND 

-โรงแรม SUNSHINE

Visitors: 436,169