บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

กำจัดปลวกฉะเชิงเทรา ชลบุรี และภาคตวันออก

ติดต่อสายด่วน ตลอด 24 ชม.
☑️ ประสบการณ์ มากกว่า 20 + ปี
☑️ สำรวจหน้างาน **ฟรี** ติดต่อสอบถาม **ฟรี**
☑️ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์ พาหะ อื่นๆ ราคาถูก
☑️ รับประกันคุณภาพในการบริการ

☑️ ลูกค้าเจอปัญหาระหว่างสัญญาเรียกใช้**ฟรี**ค่าใช้จ่าย
☑️ บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ปัญหาภายใน  48 ชม. 
☑️ บริษัทมีมาตรฐานการบริการด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001:2015   

คลิก: @mtpcontrol

      **สายด่วน** 097-0597922  02-1021338 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. 

ระบบงานวางท่อ Pipe rack system

            คือ ระบบการป้องกันและกำจัดปลวก ใต้พื้นดิน ด้วยการอัดสารเคมีชนิดน้ำเข้าท่อ  PIPE  
มาตรฐานระบบการวางท่อ Standard of Pipe Treatment System วิวัฒนาการใหม่ในการกำจัดปลวก

ที่มีความมั่นคงถาวรสามารถใช้งานได้ยาวนานและส่งสารเคมีได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่บริเวณแนวคานทั้งหมด

อุปกรณ์การวางท่อ

1. ท่อ  PN 10 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกเท่ากับ  4  หุน  และความหนาของท่อเท่ากับ   2.0  มิล

2. ท่อ HDPE มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกเท่ากับ  4  หุน  และความหนาของท่อเท่ากับ   3.3  มิล
3. ข้องอ, ข้อต่อตรง, สามทาง, ฝาปิด, ต่อตรงเกลียวนอก, เข็มขัดรัดท่อ, ตะปูเกลียว, พุก และหัวปล่อยสารเคมี (สปริงเคิล)
4. สว่านไฟฟ้าสำหรับเจาะท่อ และคาน
 หลักการทำงาน

 PIPE & SOIL TREATMENT  คือ   การวางท่อเคมี  CHEMICAL   PIPE คือ   ภายในอาคาร และใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูงฉีด   พร้อมทั้งพ่นน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่อทำให้พื้นดินส่วนเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัย หรือ แทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคาร หรือบ้านเรือน โดยคำนึงถึงเมื่อครบอายุการรับประกันประสิทธิภาพของน้ำยาเคมี

 จะสามารถอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคาร  หัวอัดที่เตรียมไว้โดยรอบอาคาร  ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยาลงดิน  ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต

  1. ไม่ทำให้พื้นอาคารซึ่งใช้วัสดุอย่างดี  เกิดความเสียหาย เนื่องจากการเจาะพื้น
  2. ไม่ต้องใช้น้ำยาเคมีจำนวนมาก ๆ ผ่านเข้าไปในตัวอาคาร  เพื่อความปลอดภัยจากสารเคมี  ต่อผู้อาศัยมากที่สุด

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 เจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางฝ่ายก่อสร้าง  ได้ทำการเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะทำการวางท่อติดกับแนวคานด้านใน รอบตัวอาคาร  ท่อน้ำยาเคมีจะมีวาล์วอัดน้ำยาเคมีไว้รอบอาคารเป็นช่วง   ๆ  สำหรับอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคารได้ตลอดอายุบ้าน     

  1. หลังจากวางท่อน้ำยาเคมีเรียบร้อยแล้ว  ฝ่ายก่อสร้างสามารถปรับพื้นดินก่อนเทคอนกรีต  เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาภายในตัวบ้านทุกตารางเมตร โดยใช้หัวอัดน้ำยา (High Pressure Injector) ปักลงไปในดินประมาณ 50-100 เซนติเมตร และอัดน้ำยาลงดินตารางเมตรละ 5 ลิตร หลังจากอัดน้ำยาลงดินเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะฉีดพ่นสารเคมีพรมหน้าดินอีก 2  ลิตร  ต่อ 1 ตารางเมตร
  2. หลังจากทำการอัดน้ำยาเคมีปลวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการตรวจเช็ค ทุกระยะ  6 เดือนต่อครั้ง     ตลอดระยะสัญญา
  3. กรณีพบปัญหาปลวกขึ้นภายในอาคาร  โปรดแจ้งให้ทางห้าง ฯ ทราบ  ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา   ภายใน  72  ชั่วโมง  (หรือ  3  วัน)

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ มิตรภาพกำจัดปลวก รับกำจัดปลวก รับกำจัดแมลง กำจัดปลวกราคาถูก กำจัดสัตว์พาหะนำโรคทุกชนิด บริษัทกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู  กำจัดแมลงสาบ  มิตรภาพกำจัดปลวก  รับกำจัดปลวก  รับกำจัดแมลง  กำจัดปลวกราคาถูก  กำจัดสัตว์พาหะนำโรคทุกชนิด PestControlSytem  BugControl  TermiteBait บริษัทกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ มิตรภาพกำจัดปลวก รับกำจัดปลวก รับกำจัดแมลง กำจัดปลวกราคาถูก กำจัดสัตว์พาหะนำโรคทุกชนิด PestControlSytem  BugControl  TermiteBait

Visitors: 196,492