บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

กำจัดปลวกโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ไอซิน ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด

- บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด

- บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

- บริษัท ที .เค. ฟาร์ม

- บริษัท สหเรือง จำกัด

- บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด

- บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม

- บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท รอยัลโฮม ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

- บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสาน จำกัด

- บริษัท ยูเนี่ยนเทคอีสต์ จำกัด

- บริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์ จำกัด

- บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด

- บริษัท ไทยโตโยเดนโซ จำกัด

- บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย จำกัด

- บริษัท ที ทารุทานิ แพค จำกัด

- บริษัท เชาวน์ดี สตาร์ช (2004) จำกัด

- บริษัท มอร์ ครีเอชั่น จำกัด

- บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช (2004) จำกัด

- บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด

- บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด

- บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด

ลักการทำงาน กำจัดแมลง และสัตว์พาหะ ในพื้ที โรงงาน ส่วนมากเป็นระบบบ pest control กำจัดปลว กำจัดนู กำจัดแมลงสาบ และกำจัดสัตว์พาหะ
ระบบ PEST CONTROL
           มด/แมลงสาบ   
ทำบริการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบวางแผนแก้ปัญหา และจำแนกชนิดแมลง  แนวทางการป้องกันทางบริษัทฯจะทำการสเปรย์เคมีตามท่อน้ำทิ้งและแหล่งหลบช่อนของแมลง เช่น รอยแตก ท่อน้ำทิ้ง บริเวณห้องครัวหรือพื้นที่โดยรอบ สารเคมีที่ใช้เราจะเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือนเพื่อป้องกันแมลงสร้างภูมิคุ้มกัน(ดื้อยา)
หมายเหตุารจัดการแมลงสาบจะมีด้วยกันหลายวิธีเนื่องจากแมลงสาบแต่ละชนิดที่อยู่อาศัยไม่เหมือนกัน เช่นแมลงสาบเยอรมัน ที่อยู่อาศัยอยู่ในห้องหรือในที่สะอาด เช่นที่โต๊ะทำงานลิ้นชัก อ่างล้างจาน เป็นต้น จะใช้บ้านแมลงสาบติดตั้งภายในเพื่อสำรวจประชากรพร้อมใช้เจลป้ายตามจุดที่พบปัญหา  ส่วนแมลงอเมริกัน จะชอบอาศัยอยู่ในท่อน้ำทิ้ง ใช้วิธีการพ่นหมอกควันหรือสเปร์เคมี มดก็ดูตามปัญหา
ยุง  
การป้องกันกำจัดยุง  มีหลายวิธีด้วยกันตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ  และต้องได้รับความร่วมมือในการป้องกันจากเจ้าของสถานที่อีกทั้งการกำจัดอย่างถูกวิธี  และเป็นระบบซึ่งวิธีการป้องกันมีหลายวิธีดังนี้
·   การทำลายไข่หรือฆ่าลูกน้ำ
·   วิธีการสเปรย์สารเคมีชนิดน้ำ
·   วิธีการกำจัดโดยเครื่องดักแมลงไฟฟ้า
การทำลายไข่  หรือกำจัดลูกน้ำ  คือ
การทำลาย ไข่  หรือกำจัดบริเวณที่มีน้ำขัง  หรือการใช้สารเคมีฆ่าลูกน้ำให้ตาย  เช่น  สารเคมีทรายอะเบท  โรยบริเวณที่มีน้ำขัง
วิธีการสเปรย์ยา  ( แบบเคมีชนิดน้ำ )  คือ
วิธีการใช้สารเคมีในกลุ่มของไพรีทรอยด์  ผสมกับน้ำฉีดพ่นตามพื้นที่รอบนอก  หรือ  พุ่มไม้ต่างๆ  เป็นต้น
วิธีการอบควัน     การใช้สารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์  ผสมกับน้ำมันก๊าดสกัดกลิ่น  โดยใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน  ให้ความร้อนเผาไหม้น้ำยาเคมีชนิดน้ำออกมาในรูปลักษณะของ ควันเมื่ออบควันเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง   เมื่อพ้นระยะเวลาควรเปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท หรือระบายกลิ่นของสารเคมี   ไม่สมควรให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง   เข้าไปในพื้นที่ ที่ทำบริการจนกว่าจะมีการระบายอากาศให้เรียบร้อยก่อน   สภาพพื้นที่เหมาะสำหรับอบควันคือ พื้นที่ภายในอาคาร   ท่อระบายน้ำทิ้ง   เป็นต้น
                   หนู
การป้องกันและกำจัดหนูที่ได้ผล   จะมีหลายวิธีตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ    ควรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่รับผิดชอบของสถานที่ทั้งด้านสุขอนามัย สภาพแวดล้อม   หรือช่องทางเข้าออกของหนู เพื่อให้วิธีการป้องกัน   และกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพซึ่งทางบริษัทฯ  จะดำเนินการป้องกัน  และกำจัดหนูโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่   ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การดำเนินการโดยใช้วิธีวางเหยื่อพิษสำเร็จรูป
·    กำหนดจุดวางเหยื่อบริเวณรอบๆ ของสถานที่
·    กำหนดจุดวางเหยื่อทั้งภายในและภายนอกรอบตัวอาคารอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวางเหยื่อพิษสำเร็จรูปได้แก่  กล่องท่อพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 นิ้ว  เป็นต้น
·    กำหนดปริมาณเหยื่อให้เท่ากันในแต่ละจุด  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบผล  เหยื่อพิษสำเร็จรูป  จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดของสารเคมีทั้งกลิ่นและรสที่หนูชอบ  เพื่อป้องกันหนูจำในวิธีการกำจัด
การดำเนินการโดยใช้วิธีวางกรงดักหนูการดำเนินการโดยใช้วิธีวางกระดานกาว
·   ตรวจสอบพื้นที่ที่จะวางกรงดักหนูตามความเหมาะสม  เช่น  บริเวณปากรูหนู  หรือตามรอยทางเดินของหนู
·   ในกรงจะมีเหยื่อหรืออาหารล่อไว้ทุกจุด
·   เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดกรงทุกครั้งที่มีหนูติด

เขตพี้นที่ในการให้บริการกำจัด ปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์พาหะทุกชนิด จังหวัดชลบุรี กำจัดปลวก

 • กำจัดปลวกเมืองชลบุรี
  • กำจัดปลวกเมืองชลบุรี
  • กำจัดปลวกเมืองแสนสุข
  • กำจัดปลวกเมืองบ้านสวน
  • กำจัดปลวกเมืองอ่างศิลา
  • กำจัดปลวกตำบลคลองตำหรุ
  • กำจัดปลวกตำบลบางทราย
  • กำจัดปลวกตำบลนาป่า
  • กำจัดปลวกตำบลดอนหัวฬ่อ
  • กำจัดปลวกตำบลหนองไม้แดง
  • กำจัดปลวกตำบลห้วยกะปิ
  • กำจัดปลวกตำบลเสม็ด
  • กำจัดปลวกตำบลเหมือง
  กำจัดปลวกอำเภอบ้านบึง
  • กำจัดปลวกเมืองบ้านบึง
  • กำจัดปลวกตำบลหนองไผ่แก้ว
  • กำจัดปลวกตำบลหัวกุญแจ
  • กำจัดปลวกตำบลหนองชาก
  • กำจัดปลวกตำบลหนองซ้ำซาก
  • กำจัดปลวกตำบลบ้านบึง
  กำจัดปลวกอำเภอหนองใหญ่
  • กำจัดปลวกตำบลหนองใหญ่
  กำจัดปลวกอำเภอบางละมุง
  • กำจัดปลวกเมืองพัทยา
  • กำจัดปลวกนครแหลมฉบัง
  • กำจัดปลวกเมืองหนองปรือ
  • กำจัดปลวกตำบลบางละมุง
  • กำจัดปลวกตำบลห้วยใหญ่
  • กำจัดปลวกตำบลโป่ง
  • เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
  • กำจัดปลวกตำบลหนองปลาไหล
  กำจัดปลวกอำเภอพานทอง
  • กำจัดปลวกตำบลพานทอง
  • กำจัดปลวกตำบลหนองตำลึง
  กำจัดปลวกอำเภอพนัสนิคม
  • กำจัดปลวกเมืองพนัสนิคม
  • กำจัดปลวกตำบลหมอนนาง
  • กำจัดปลวกตำบลกุฎโง้ง
  • กำจัดปลวกตำบลหัวถนน
  กำจัดปลวกอำเภอศรีราชา
  • กำจัดปลวกนครแหลมฉบัง
  • กำจัดปลวกนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
  • กำจัดปลวกเมืองศรีราชา
  • กำจัดปลวกตำบลบางพระ
  กำจัดปลวกอำเภอเกาะสีชัง
  • กำจัดปลวกตำบลเกาะสีชัง
  กำจัดปลวกอำเภอสัตหีบ
  • กำจัดปลวกเมืองสัตหีบ
  • กำจัดปลวกตำบลนาจอมเทียน
  • กำจัดปลวกตำบลบางเสร่
  • กำจัดปลวกตำบลเขตรอุดมศักดิ์
  • กำจัดปลวกตำบลเกล็ดแก้ว
  • กำจัดปลวกตำบลเขาชีจรรย์
  กำจัดปลวกกำจัดปลวกอำเภอบ่อทอง
  • กำจัดปลวกตำบลบ่อทอง
  • กำจัดปลวกตำบลธาตุทอง
  • กำจัดปลวกตำบลบ่อกวางทอง
  กำจัดปลวกอำเภอเกาะจันทร์
  • กำจัดปลวกเมืองปรกฟ้า
  • กำจัดปลวกตำบลเกาะจันทร์
  • กำจัดปลวกตำบลท่าบุญมี
  เขตพี้นที่ กำจัดปลวกจังหวัด กำจัดปลวกระยอง  กำจัดปลวกจันทบุรี กำจัดปลวกตราด  กำจัดปลวกฉะเชิงเทรา
 • เขตพี้นที่ กำจัดปลวกจังหวัดระยอง มีบริการกำจัดปลวก กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ
  นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการอุตสาหกรรม/เขตชุมชนอุตสาหกรรม/และสวนอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง
  กำจัดปลวกอำเภอเมืองระยอง  กำจัดปลวกอำเภอบ้านฉาง  กำจัดปลวกอำเภอแกลงกำจัด  ปลวกอำเภอวังจันทร์
  กำจัดปลวกอำเภอบ้านค่าย กำจัดปลวกอำเภอปลวกแดง กำจัดปลวกอำเภอเขาชะเมา กำจัดปลวกอำเภอนิคมพัฒนา
  โรงงานอุสาหกรรม ทั้งหมดในจังหวัดระยอง ในพี้นที่เราดูแลได้ทั่วถึง 
  นิคมอุตสาหกรรม ที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 6 นิคมอุตสาหกรรม
  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมผาแดง  นิคมอุตสาหกรรมอีสเทร์นซีบอร์ด 
  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 
  เขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 4 เขต
  เขตประกอบการอุตสาหกรรม อีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค เขตประกอบการอุตสาหกรรม TPI  เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด์  เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ระยองที่ดินอุตสาหกรรม(RIL) จำกัด

  ชุมชนอุตสาหกรรม ที่เปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 5 แห่ง

  ชุมชนอุตสาหกรรมนครินทร์-อินดัสเตรียลปาร์ค  ชุมชนอุตสาหกรรม เอส เอส พี พรอพเพอร์ตี้ 
  ชุมชนอุตสาหกรรม บริษัททุนเท็กซ์อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด ชุมชนอุตสาหกรรม ไอ.พี.พี.  ชุมชนอุตสาหกรรมโรจนะ 

  สวนอุตสาหกรรม ที่เปิดดำเนินการแล้ว 1 แห่ง ได้แก่
  สวนอุตสาหกรรม บริษัท ระยองอินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด
Visitors: 196,465