กำจัดปลวกโรงเรียน /มหาวิทยาลัย

-  โรงเรียนสูงยาง

-  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่

-  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา

-  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

-  โรงเรียนบ้านสีเสียด     

-  โรงเรียนพัฒนาสามัคคี

-  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก

-  โรงเรียนบ้านน้ำคำ

-  โรงเรียนวังหลวง

-  โรงเรียนอนุบาลรัตนศึกษา

-  โรงเรียน อนุบาลเอกอุมาร

-  โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

-  ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ.เสลภูมิ

-  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

Visitors: 439,828