กำจัดปลวกในบริษัท

บริษัท TPI TOWER

- บริษัท รวมรัตน์ คอนเชปดีไชค์ จำกัด

- บริษัท ขุนพล พัฒนาการ จำกัด

- บริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จำกัด

- บริษัท ร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์ท จำกัด

- บริษัท มิตรสัมพันธ์ 2525 จำกัด

- บริษัท ไอ เอสเรียลเอสเตท จำกัด

- บริษัท นราชัย ก่อสร้าง

- บริษัท มหาชนจำกัด อสมท. สาขาร้อยเอ็ด

- บริษัท โรงสีข้าวร้อยเอ็ดชัยมงคล

- บริษัทโทนโฟโต้

- บริษัท นวศิลากิจ

- บริษัท พี ดี แฟมิลี จำกัด

- บริษัท โคราชมัตซึชิตะ จำกัด

- บริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท สยามนิสสันร้อยเอ็ด จำกัด

- บริษัท ดีเฮาส์โฮมเซนต์เตอร์ จำกัด

- บริษัท ร้อยเอ็ดคอนแทรคต์ จำกัด

- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ไทยสงวนโภชนา จำกัด

- บริษัท อีลาตา จำกัด

- บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด(สาขาร้อยเอ็ด)

- บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(สาขาเกษตรวิสัย)

- บริษัท ทรัพย์กวีโอเอ เซ็นเตอร์

- บริษัท เกรท เรียล เอท เตท จำกัด

- บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มุกดาหาร

- บริษัท ฮอนด้า เฟาดรี (เอเชีย) จำกัด

- บริษัท ทยาวิต จำกัด

- บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

- บริษัท วลัยรัตน์การโยธา

- บริษัท ชลรุ่งเรือง นครราชสีมา จำกัด

- บริษัท บีมา จำกัด

- บริษัท รัชต ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- บริษัท เดอะพร้อม คอนโดวิว จำกัด

- บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด

- บมจ. กสท โทรคมนาคม

- บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด

- บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด

- บริษัท ฟินิค พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป จำกัด

- บริษัท ร้อยเอ็ด แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

- บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

Visitors: 439,828