กำจัดปลวกในหอพัก

- หอพักสตรีฟาเฮ้าส์

- หอพักสตรี พิมวรา

- หอพักสตรีพิม
- หอพักพลอย

- หอพักศักดิ์สิริ อพาร์ทเมนท์ ขอนแก่น

- เอกพัชร แมนชั่น

- นพรัตน์ แมนชั่น

- อิสระเฮ้าส์

Visitors: 439,828