กำจัด ผึ้ง ต่อ แตน

      แมลงหลายชนิดที่มีเหล็กใน เช่น ผึ้ง ต่อ แตน เมื่อต่อยแล้วมักจะทิ้งเหล็กในไว้ ภายในเหล็กจะมีพิษที่มีฤทธิ์เป็นกรด บริเวณที่ถูกต่อยจะบวมแดง คัน และปวด อาการปวดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบริเวณที่ต่อยและสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกำจัด ผึ้ง ต่อ แตน โดยผู้เชี่ยวชาญ

      1.เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ตามอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ ระแนงไม้ เป็นต้น เพื่อสังเกตรังของ ผึ้ง ต่อ แตน ที่มาเข้าอาศัย
      2.เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันกำจัด ผึ้ง ต่อ แตน ชุดหมวก ถุงมือ เพื่อป้องกันผึ้ง ต่อ แตน ไม้แซะรังความยาวที่ ประมาณ 8-15 เมตร และบันไดไฟฟ้า
      3.เจ้าหน้าที่จะใช้เหล็กหรือไม้ใช้ในการแซะรัง ผึ้ง ต่อ แตน ออกให้หมด
      4.ผสมน้ำยาเคมีและตั้งเครื่องโรบินเพื่อใช้แรงดันอัดน้ำยาเคมีปล่อยไปที่สายยาง
      5.ฉีดสเปรย์เคมีหรือใช้เครื่องพ่นหมอกควันเคมีให้ทั่วบริเวณที่พบรังผึ้ง ต่อ แตน ให้ทั่วตามพื้นที่ต่าง ๆ เมื่อทำการสเปรย์และพ่นหมอกควันเคมีเสร็จ ให้ทำการทำลายรัง
      6.หลังจากปฏิบัติงานตามกำหนดงาน เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดให้กับลูกค้าและเซ็นการ์ดงานเพื่อรับรองงาน

Visitors: 439,827