สัมมนาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2566

บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสานสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากร มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

วันที่ 7-9 ธันวาคม 2566 ณ นาน่า รีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติมที่ >>> ชุดที่ 1  : https://photos.app.goo.gl/UHeqNvDPM2jw1WqT6
ภาพเพิ่มเติมที่ >>> ชุดที่ 2 : https://photos.app.goo.gl/RM514iYHH4RugSbo6

Visitors: 401,953