บริการพ่นฆ่าเชื้อ

      บริการพ่นฆ่าเชื้อของ บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิสกรุ๊ป จำกัด ได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงเลือกใช้แอมโฟลิท 51 ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำ ทั้งใน และต่างประเทศ ว่ามีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการ ขจัดกลิ่นเหม็นอับได้

      โดยแอมโฟลิท 51 สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรียได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย เชื่อรา และโปรโตชัว ได้ในระยะเวลาอันสั้น คุณสมบัติทั่วไปของสารตัวนี้คือ มีค่า pH ที่ใกล้เคียงกับ น้ำ มีความเป็นพิษต่อคนต่ำ มีปริมาณสารตกค้างต่ำ และมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

การกำจัดเชื้อด้วยแอมโฟลิท 51 สามารถทำได้ในหลายวิธีด้วยกัน คือ
      1. การฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV)
          - เหมาะสำหรับพื้นที่ปิด การฉีดพ่นจะช่วยในการฆ่าเชื้อได้ทั่วถึง จำเป็นต้องปิดสถานที่เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
      2. การเช็ดถูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (จุดสัมผัส)
          - เหมาะสำหรับพื้นที่ทั่วไป ที่มีผู้คนสัญจร หรือใช้บริการอยู่เป็นประจำ สามารถทำได้บ่อยครั้ง ไม่จำเป็นต้องปิดสถานที่
** ซึ่งทั้งสองวิธีสามารถทำควบคู่กัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันได้เป็นอย่างดี

Visitors: 436,169