บริการพ่นฆ่าเชื้อ

      บริการพ่นฆ่าเชื้อ ของมิตรภาพสามารถฆ่าเชื้อไวรัส อาทิเช่น เชื้อไวรัสโควิด 19 เชื้อไข้หวัดนก เชื้อวัณโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไมโครแบคทีเรีย และ เชื้อรา สามารถฆ่าเชื้อได้ในระยะเวลาอันสั้น ( 1 - 5 นาที) ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศแอมโฟลิท (AMPHOLYT 51) การพ่นยาฆ่าเชื้อสามารถกำจัดเชื้อโรคได้หลายสายพันธุ์สามารถกำจัดเชื้อราและกลิ่นอับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
      เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดี โดยใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูง แอมโฟลิท (AMPHOLYT 51)
การกำจัดเชื้อ สามารถทำได้ในหลายวิธีด้วยกัน เช่น
      1. การฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV)
          - เหมาะสำหรับพื้นที่ปิด การฉีดพ่นจะช่วยในการฆ่าเชื้อได้ทั่วถึง จำเป็นต้องปิดสถานที่เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
      2. การเช็ดถูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (จุดสัมผัส)
          - เหมาะสำหรับพื้นที่ทั่วไป ที่มีผู้คนสัญจร หรือใช้บริการอยู่เป็นประจำ สามารถทำได้บ่อยครั้ง ไม่จำเป็นต้องปิดสถานที่
** ซึ่งทั้งสองวิธีสามารถทำควบคู่กัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันได้เป็นอย่างดี

Visitors: 342,808