บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

บริการพ่นฆ่าเชื้อ ของมิตรภาพ   สามารถฆ่าเชื้อไวรัส อาทิเช่น เชื้อไวรัสโควิด 19  เชื้อไข้หวัดนก เชื้อวัณโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไมโครแบคทีเรีย และ เชื้อรา สามารถฆ่าเชื้อได้ในระยะเวลาอันสั้น ( 1 - 5 นาที)

ติดต่อสายด่วน ตลอด 24 ชม.

สายด่วน  086-0198283 สำนักงาน  038-197498    ติดต่อตลอด 24 ชม. 

คลิก: @mtpcontrol

 กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์พาหะทุกชนิดบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด

Get rid of termites, ants, rats, cockroaches and all kinds of vectors. CCTV installation services. 

☑️ ประสบการณ์ มากกว่า 20 + ปี
☑️ More than 20+ years of experience
☑️ สำรวจหน้างาน **ฟรี** ติดต่อสอบถาม **ฟรี**
☑️ Explore the job site **FREE** Contact for inquiries **FREE**
☑️ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์ พาหะ อื่นๆ ราคาถูก
☑️ Get rid of termites, ants, rats, cockroaches and other vector animals with cheap price
☑️ รับประกันคุณภาพในการบริการ
☑️ Guarantee the quality of service
☑️ ลูกค้าเจอปัญหาระหว่างสัญญาเรียกใช้**ฟรี**ค่าใช้จ่าย
☑️ Customers encounter problems during the contract, call ** free ** cost.
☑️ บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ปัญหาภายใน  48 ชม. 
☑️ The company will send an officer to solve the problem within 48 hours.
☑️ บริษัทมีมาตรฐานการบริการด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
☑️ The company has service standards with ISO 9001:2015 quality system.

              บริการพ่นฆ่าเชื้อ ของมิตรภาพ   สามารถฆ่าเชื้อไวรัส อาทิเช่น เชื้อไวรัสโควิด 19  เชื้อไข้หวัดนก เชื้อวัณโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไมโครแบคทีเรีย และ เชื้อรา สามารถฆ่าเชื้อได้ในระยะเวลาอันสั้น ( 1 - 5 นาที)

ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศแอมโฟลิท (AMPHOLYT 51) การพ่นยาฆ่าเชื้อสามารถกำจัดเชื้อโรคได้หลายสายพันธุ์สามารถกำจัดเชื้อราและกลิ่นอับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดี โดยใช้ผลิตภัณฑ์

น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูง แอมโฟลิท (AMPHOLYT 51)

Mtp Service Group

การกำจัดเชื้อ สามารถทำได้ในหลายวิธีด้วยกัน เช่น
1. การฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV)
- เหมาะสำหรับพื้นที่ปิด การฉีดพ่นจะช่วยในการฆ่าเชื้อได้ทั่วถึง จำเป็นต้องปิดสถานที่เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
2. การเช็ดถูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (จุดสัมผัส)
- เหมาะสำหรับพื้นที่ทั่วไป ที่มีผู้คนสัญจร หรือใช้บริการอยู่เป็นประจำ สามารถทำได้บ่อยครั้ง ไม่จำเป็นต้องปิดสถานที่
** ซึ่งทั้งสองวิธีสามารถทำควบคู่กัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันได้เป็นอย่างดี

Visitors: 88,347