บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

ชนิดของปลวก 2000 กว่าชนิด

เป็นแมลงชนิดหนึ่งในอันดับ Isoptera Order มีชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ นับเป็นศัตรู สำคัญ ต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำความเสียหายโดย การทำลายอาคาร บ้าน เรือน สิ่งก่อสร้าง เครื่องเรือน กระดาษ และวัสดุสิ่งของที่ทำจากฝ้ายเป็นต้น ในโลกปัจจุบันนี้ การพบปลวกมากกว่า 2,000 ชนิด ในประเทศแถบร้อนจะมีปลวกชุกชุมที่สุด ปลวกแต่ละชนิด มีความเป็นอยู่ และความต้องการอาหารแตกต่างกันไป ความแตกต่างนี้ จะเชื่อมโยงไปถึงวิธี ป้องกันและกำจัดด้วย 
ชนิดและประเภทของปลวก ......การจำแนกปลวกอย่างกว้างๆ แบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน และปลวก ที่ไม่อาศัยอยู่ในดิน

ปลวกอาศัยอยู่ในดิน จำแนกได้เป็น 3 พวก คือ 
1. ปลวกใต้ดิน (Subterranean termites)........ พวกนี้จะอาศัยอยู่ในดินเกือบตลอดอายุของมันแม้ว่าจะออกจากผิวดินไปแล้ว ก็ยังมีการติดต่อกับพื้นดินอยู่ โดยการทำอุโมงค์ทางเดินด้วยดินไปสู่แหล่งอาหารต่าง ๆ ที่อยู่เหนือดิน นอกจากนี้อุโมงค์ทางเดินยังเป็นเครื่องป้องกันอันตรายจากศัตรู เช่น มด
2. ปลวกที่อยู่ตามจอมปลวก (Mound-building termites)
........ เป็นปลวกที่สร้างรังหรืออาณาจักรขนาดใหญ่อยู่บนพื้นดินโดยใช้เม็ดดินเล็ก ๆ สร้างขึ้นเป็นเนินสูงใหญ่ที่เรียกว่า จอมปลวก จะพบเห็นทั่วไปทุกภาคของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเซีย อาฟริกา และออสเตรเลีย
3. ปลวกที่อยู่ตามรังขนาดเล็ก (Carton-nest-building termites)
........ รังของปลวกชนิดนี้ เกิดจากมูลของปลวกผสมกับเศษไม้เล็กๆ และสร้างเป็นรังที่มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไป อาจจะอยู่ในดิน บนพื้นดินหรือเหนือพื้นดิน เช่น ตามต้นไม้ เสาไฟ หรืออาคารบ้านเรือน

ปลวกไม้แห้ง (Dry-wood termites)........ เป็นพวกที่มีอาณาจักรหรือรังเล็กกว่าปลวกใต้ดิน อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ และจะไม่ลงไปในดิน ปลวกชนิดนี้ต้องการความชื้นในไม้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเป็นพวกที่ทำความเสียหายร้ายแรงต่ออาคารบ้านเรือนและเครื่องเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

ปลวกไม้ชื้น
 (Damp-wood termites)........ อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ที่มีความชื้นสูง เช่น เปลือกไม้ ไม้ซุง หรือไม้ที่ผุแล้ว ห้องที่มีความชื้นและความเย็น นับว่า เป็นสถานที่เหมาะสม สำหรับปลวกประเภทนี้อาศัยอยู่ ตามปกติแล้ว เป็นปลวกที่ไม่มีอันตรายต่ออาคารบ้านเรือนมากนัก

ชีวิตและความเป็นอยู่ของปลวก
........ ปลวกเป็นแมลงที่อยู่เป็นหมุ่สังคมประกอบด้วยวรรณะต่างๆ รวม 3 วรรณะ และมีหน้าที่แตกต่างกันไป 

ปลวกสืบพันธุ์........ คือปลวกตัวผู้และตัวเมีย มีปีกและเพศดังแมลงอื่นๆ ทั่วไป ตามปกติ ในรังหรือ อาณาจักรจะพบปลวกคู่นี้ทำหน้าที่ผสมพันธุ์และสืบพันธุ์ ตัวผู้เรียกว่าราชาปลวก และตัวเมียเรีย กว่า ราชินีปลวก ออกไข่เกิดเป็นปลวกชนิดต่างๆ ในรัง นอกจากนี้ปลวกสืบพันธุ์ยังมีหน้าที่ กระจาย พันธ ุ์และสร้างอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นอีกด้วย ปลวกชนิดนี้มีปีกทั้งตัวผู้และตัวเมียเรียกว่าแมลงเม่า เมื่อจับคู่ผสมพันธุ์แล้วจะสลัดปีก และเลือกสถานที่เหมาะสมเพื่อสร้างรัง และเกิดเป็นอาณาจักร ใหม่ต่อไป

ปลวกงาน
........ เป็นปลวกตัวเล็กไม่มีปีก ไม่มีเพศ และไม่มีตา อาศัยอยู่ในดินหรือเนื้อไม้ ที่มันกัด และทำลาย มีหน้าที่ก่อสร้าง หาอาหารมาเลี้ยงปลวกวรรณะอื่นๆ ปลวกชนิดนี้จะทำงาน ทุกอย่าง ภายในรัง

ปลวกทหาร
........ เป็นปลวกตัวเล็กแต่มีหัวโต และขากรรไกรขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการต่อสู้ ไม่มีปีก ไม่มีตา และไม่มีเพศ ปลวกชนิดนี้มีหน้าที่ปกป้องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับรัง ศัตรูสำคัญของมัน คือ มด

การสร้างอาณาจักร การสร้างรังหรืออาณาจักรของปลวกแต่ละชนิด จะมีแบบแผนที่แน่นอน แต่แตกต่างตามพันธุ์ และภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม

การเกิดอาณาจักร........ แมลงเม่ามักจะออกมาให้เราได้พบเห็นในบางโอกาสของปี ซึ่งเป็นช่วง ระยะเวลาสั้น ๆ เมื่อตัวผู้และตัวเมียจับคู่ผสมพันธุ์ ชนิดปลวกไม้แห้งก็จะหารอยแตกแยกของ เนื้อไม้ เพื่อสร้างรังใหม่ ชนิดปลวกใต้ดินก็จะหาแหล่งดินในบริเวณใกล้ ๆ แหล่งอาหาร เช่น บริเวณเศษไม้หรือรากไม้ในดินเพื่อสร้างรังใหม่

การขยายอาณาจักร........ เมื่อถึงฤดูกาลที่เหมาะสมแมลงเม่าจะบินออกจากรัง ภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมและเผ่าพันธุ์ จะทำให้แมลงเม่าออกจากรักต่างวาระกัน ในภูมิอากาศที่ร้อน แมลงเม่า จะออกจากรังช่วงเวลาหลังฤดูฝน แมลงเม่าเหล่านี้จะบินเข้าอาคารเพื่อรับความอบอุ่นจากแสงไฟ หรือแสงอาทิตย์ และทำความรำคาญให้กับเรา แมลงเม่าแต่ละคู่เมื่อผสมพันธุ์แล้วจะเลือกสถานที่ สร้างรังใหม่ และภายใน 2-3 วันจะเริ่มวงไข่ครั้งแรกๆ จะมีไข่ไม่กี่ฟองแต่ต่อไปจะเพิ่มจำนวนไข่ มาก ขึ้นเรื่อยๆ ตลอดอายุการเจริญเติบโต ของมันไข่จะฟักออกเป็นตัวอ่อนภายใน 30-50 วันและ ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนมากจะเป็นปลวกที่อยู่ในวรรณะ ปลวกทหาร และ ปลวกงาน แมลงเม่าคู่แรกที่สร้างรังจะเจริญเติบโตเป็นราชาปลวกและราชินีปลวก มีอายุยืนยาว และมีจำนวนไข่มากกว่า 30,000 ฟอง ต่อวัน จำนวนประชากรของปลวกในอาณาจักรหนึ่งๆ มี มาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ และแหล่งอาหาร

ลักษณะของปลวกชนิดต่างๆ ในอาณาจักรปลวกใต้ดิน

1. แมลงเม่า 2. ปลวกสืบพันธุ์ (แมลงเม่าสลัดปีก) 
3. ตัวอ่อนระยะแรก 4. ตัวอ่อนระยะกลาง 
5. ปลวกสืบพันธุ์ระยะเจริญพันธุ์ 
6. ปลวกงาน 7. ปลวกทหาร 8. ราชินีปลวก 
9. ปลวกสืบพันธุ์สำรองปีกสั้น และไม่มีปีก 
10. ปลวกสืบพันธุ์สำรองปีกสั้น และไม่มีปีก

- การอาศัยอยู่ในระบบสังคม ขนาดของอาณาจักร จะขยายใหญ่ได้ ด้วยความสมบูรณ์ของ แหล่งอาหาร

- ปลวกแต่ละชนิดจะมีหน้าที่เฉพาะ ........และเกี่ยวโยงเป็นระบบการอยู่ร่วม (ระบบสังคม) การเริ่ม อาณา จักรเกิดจากราชาปลวกและราชินีปลวก 1 คู่ ทำการผสมพันธุ์ และเพิ่มประชากร มากขึ้นๆ จากไข่ จะกลายเป็นปลวกตัวอ่อน และเจริญเติบโตเป็นปลวกชนิดต่าง ๆ เช่น ปลวกสืบพันธ์สำรอง, ปลวกทหาร, ปลวกงาน และแมลงเม่า

- ปลวกสืบพันธุ์สำรอง จะทำหน้าที่ออกไข่เพิ่มประชากรในกรณีที่ ราชาปลวก หรือราชินีปลวก ได้ตาย

- ปลวกงานทำหน้าที่ ดูแลสร้างหรือซ่อมแซมรัง, หาอาหาร เพื่อเลี้ยงปลวกชนิดอื่น และทำงาน ทุกชนิดภายในรัง

- แมลงเม่า คือ ปลวกสืบพันธุ์ที่อยู่ในรัง เมื่อโตเต็มที่จะบินออกนอกรังเพื่อสร้างอาณาจักรใหม่

 ความต้องการของปลวก........ เพราะปลวกต้องหาอาหารจึงเกิดการทำลาย และ ต้องการความชื้น ของดินจึงเกิดวิธีกำจัด โดยใช้สารเคมี อาหาร อาหารของปลวกส่วนมากคือ เนื้อไม้ หรือสารที่มีเซลลูโลส เศษไม้ จะถูกย่อยโดยเชื้อ โปรโตซัว ซึ่งมีอยู่ในตัวของมัน

ความชื้น ปลวกและแมลงที่ต้องอาศัยความชื้น เพื่อให้เกิดน้ำในลำตัวตลอด เวลาปลวกไม้แห้ง จะปิดทาง เข้าออกของรังอย่างมิดชิดใน ขณะที่อากาศภายนอกมีความชื้นต่ำ ปลวกใต้ดินจะปรับ อากาศ ในรังหรือทางเดินให้เหมาะสม โดยทำรังในดินที่มีความชื้น และมันจะเดินกลับเข้ารัง วันละ หลายๆ เที่ยว ในพื้นที่ชื้น และนี่คือวิธีที่ปลวก นำความชื้นเข้าสู่รังได้

 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม........ ต่อการทำลายของปลวก ทุกที่ ที่เราพบว่ามีปลวกใต้ดินอาศัยอยู่ ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขต มรสุม ซึ่งเป็นเขตที่เหมาะสม สำหรับปลวกใต้ดินจะอาศัยอยู่เป็นอย่างมาก และเราพบว่าปัญหาปลวกนี้ จะมีอยู่ในทุกภาค ของ ประเทศ

ปลวกจะมีวิธีทำลายสิ่งของในลักษณะต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับชนิดโครงสร้าง ของสิ่งของ ในกรณี ที่เป็นสิ่งของชนิดเดียวกัน ปลวกจะทำลายของนั้น ในลักษณะเหมือนๆ กัน มันจะสร้าง อุโมงค์ดิน ไปตามทิศทางต่างๆ จนพบอาหาร บางครั้งอาจมีระยะไกลมาก เมื่อมันไปพบกับ สิ่งกีดขวางมัน จะหาช่องทางแทรกจนพบอาหารได้ เมื่อมันเข้าสู่ในอาคาร สิ่งของต่าง ๆ ที่ทำจาก ไม้ คือ อาหารของมัน พื้นไม้ วงกบประตู หน้าต่าง ฝา และผ้าคือบริเวณที่เราอาจพบปลวกได้

 

line office
ติดต่อสายด่วน 086-0198283 ตลอด 24 ชม.

                             

บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ปัญหาภายใน 24 ชม.ฟรีค่าสำรวจ บริการกำจัดแมลง บริการกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ กำจัดจิ้งจก กำจัด รังต่อ รังแตน กำจัดงู

สำนักงานใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

108/9 หมู่ 13 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
ติดต่อสำนักงาน โทร 043-245357   โทรสาร 043-245572
อีเมล  : mtp_kk@mtpcontrol.com
เว็บไชต์  : https://www.mtptermite.com/กำจัดปลวก-ขอนแก่น

สำนักงานสาขา  จังหวัดนครราชสีมา

ตั้งอยู่เลขที่ 422/2 หมู่ 11 ถ.มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองจ.นครราชสีมา 30310
ติดต่ดสำนักงาน โทร 044-372162
อีเมล์  : mtp_korat@mtpcontrol.co
เว็บไชต์  : https://www.mtptermite.com/กำจัดปลวกนครราชสีมา-โคราช

สำนักงานสาขา จังหวัดชลบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 99/22 หมู่ 5 ถ.บุญสัมพันธ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ติดต่อสำนักงาน โทร 038-197498 
อีเมล์  :
 mtp_pattaya@mtpcontrol.com
เว็บไชต์  : https://www.mtptermite.com/กำจัดปลวกชลบุรี

สำนักงานสาขา กรุงเทพมหาณคร สายไหม

ตั้งอยู่เลขที่ 49/34 ซอยสายไหม 34 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220
ติดต่ดสำนักงาน โทร 021-021338 
อีเมล์  : 
mittaphabsaimai@gmail.com
เว็บไชต์  : https://www.mtptermite.com/กำจัดปลวกกรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ตั้งอยู่ เลขที่ 14/1789 ม.13 หมู่บ้านบัวทองธานี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  11110

ติดต่อ สำนักงาน โทร 021-021338 

อีเมล์ mittaphabsaimai@gmail.com
เว็บไชต์  : https://www.mtptermite.com/กำจัดปลวกกรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา จังหวัดอุดรธานี

ตั้งอยู่เลขที่ 44/78 โครงการหมู่บ้านมลิวัลย์ ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

ติดต่อสำนักงาน โทร  042-117771
อีเมล์ : mtpudon042117771@gmail.com
เว็บไชต์  : https://www.mtptermite.com/กำจัดปลวกอุดรธานี

สำนักงาน สาขาพิษณุโลก

ตั้งอยู่เลขที่ 84/21 ถ.พญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ติดต่อสำนักงาน โทร 055-000744 
อีเมล์  : mtpphitsanulok@gmail.com
เว็บไชต์  : https://www.mtptermite.com/กำจัดปลวกพิษณุโลก

 

สำนักงานสาขา จังหวัดเชียงใหม่

บ้านเลขที่  145/2 หมู่ 6 ถนนนวงแหวน 121  ตำบลหนองจ๊อม  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210  

ติดต่อสำนักงาน โทร 052006677  

อีเมล์  : mtp_pattaya@mtpcontrol.com

เว็บไชต์  : https://www.mtptermite.com/เชียงใหม่

สำนักงานสาขา จังหวัดเชียงใหม่

บ้านเลขที่  145/2 หมู่ 6 ถนนนวงแหวน 121  ตำบลหนองจ๊อม  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210  

ติดต่อสำนักงาน โทร 052006677  

อีเมล์  : mtp_pattaya@mtpcontrol.com

เว็บไชต์  : https://www.mtptermite.com/เชียงใหม่

 
 

 company has service standards with ISO 9001:2015 quality system

เว็บไซต์ : https://www.mtptermite.com                       https://www.mtpcontrol.com

 

 

Visitors: 196,492