ผลงานวางท่อป้องกันปลวก

ระบบป้องกันปลวก และสัตว์พาหะเข้าภายในรากฐานของบ้าน

      เมื่อการก่อสร้างมาถึงขั้นตอนการเทคานชั้น 1 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในระหว่างการเตรียมเทคาน ก็ได้มีการวางระบบท่อประปา สาธารณูปโภคแล้ว หัวใจสำคัญของบ้านอีกอย่างคือ ระบบป้องกันปลวก โดยเดินระบบวางท่อป้องกันปลวก และสัตว์พาหะจะติดตั้ง ตามแนวคานให้ทั้่วบริเวณแนวคารบ้านชั้น 1 พร้อมกันต้องมีการเตรียมจุดสำหรับการอัดน้ำยา และปล่อยสปริงเกอร์ลงให้ทั่วพี้นดิน

เทคานเตรียมเหล็กยื่นสำหรับยึดแผ่นพื้นสำเร็จรูป

      ในขั้นตอนของการเทคานแต่ละชั้น ที่จะมีการวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปนั้น ทีมงานก่อสร้าง ต้องมีการเตรียมเสียบเหล็กยึดไว้จากคาน ยื่นมารอไว้ เมื่อมีการวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป จะต้องพับเหล็กยึดกับแผ่นพื้่นสำเร็จรูปไว้ ก่อนที่จะมีการวางเหล็ก และเทคอนกรีตทับหน้าตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

เทพื้นหล่อในที่ส่วนที่เป็นห้องน้ำ

      ส่วนบริเวณไหนที่เป็นห้องน้ำ ระเบียงนอกบ้าน โดยปกติของการก่อสร้าง ก็จะหลีกเลี่ยงการใช้แผ่นพื้นสำเร็จ โดยจะเป็นการเทหล่อในที่ เพื่อให้เป็นการป้องกันปัญหารั่วซึ่งที่จะเกิดขึ้น หากต้องการเน้นการป้องกันระบบกันซึมอย่างดี ตามรอบท่อต่าง ๆ ก็จะมีการใช้วัสดุบวมน้ำ รอบท่อเพื่อป้องกันน้ำซึมผ่าน หรือใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อการป้องกันน้ำรั่วซึม ส่วนพื้นที่เทไว้นั้น ควรจะมีการทำระบบกันซึมด้วยซีเมนต์ทากันซึมก่อนการปูกระเบื้องจะดีมากครับ

การปรับถมดินระหว่างคานชั้น 1

      เมื่อการเทคานชั้น 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อด้วยการเดินระบบป้องกันปลวก ระบบประปา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถนำดินส่วนที่เหลือจากการขุดขึ้นมา หรือ จะสั่งทรายถมมาใส่เพิ่มระหว่างคานนั้น ก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ ในการถมดินเพิ่ม ไม่ควรถมให้เสมอคาน เพื่อป้องกันดินหรือทรายถม ปิดทับระบบท่อป้องกัน กำจัดปลวก เพื่อให้ในอนาคตที่มีการอัดน้ำยาป้องกัน กำจัดปลวกตามท่อ จะได้มีแรงดันฉีดไปที่แนวพื้น แนวคาน และดินที่อยู่ด้านใต้ได้ดีขึ้น

      โดยภาพรวมของการก่อสร้างอาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัยนั้น การทำงานในแต่ละขั้นตอน จะมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง คอยตรวจสอบหน้างานสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การเดินระบบต่าง ๆ ทั้งระบบประปา ระบบกำจัดปลวก ต้องมีการตรวจสอบการใช้งานได้จริง ทั้งนี้ ขึ้นตอนในการวางแผ่นพื้นนั้น ก็จะต้องมีการเตรียมวัสดุรองรับการค้ำยันรับแผ่นพื้นที่ชั้น 1 ก่อนการดำเนินการเทคอนกรีตทับหน้าต่อไป

Visitors: 443,058