ระบบกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ Pest Control

หลักการทำงาน

      ปลวก เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการสำรวจ จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา เช่น บริเวณที่มีความชื้นสูง พื้นที่เงียบสงบ  วงกบ ฝ้า เพดาน ช่องท่อชาร์ป รอบแตก บันได เสาอาคาร เจ้าหน้าที่จะใช้สารเคมี Wisdom Termite Bait  ในจุดที่พบการเข้าทำลายของปลวก โดยประสิทธิภาพของสารเคมี จะออกฤทธิ์ทำให้ตายในระยะเวลาสั้น  หากสถานที่นั้นมีสนามหญ้าหรือสวนหย่อม ต้นไม้จะทำการฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำเคลือบผิวดินเพื่อป้องกันและกำจัดปลวก

 ยุง ใช้สารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์ ผสมกับน้ำมันก๊าดสกัดกลิ่น โดยใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน ให้ความร้อนเผาไหม้ น้ำยาเคมีชนิดน้ำออกมาในรูปลักษณะของพ่นหมอกควัน เมื่อพ่นหมอกควันเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 ชม. เมื่อพ้นระยะเวลาอันควรเปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท หรือระบายกลิ่นของสารเคมี ไม่สมควรให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในพื้นที่ ที่ทำบริการจนกว่าจะมีการระบายอากาศให้เรียบร้อยก่อน สภาพพื้นที่เหมาะสำหรับพ่นหมอกควัน คือ พื้นที่ภายในอาคาร ท่อระบายน้ำทิ้ง เป็นต้น

หนู กำหนดจุดวางเหยื่อบริเวณรอบๆของสถานที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ระยะห่าง 20-30 เมตรอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวางเหยื่อพิษสำเร็จรูปได้แก่ กล่องไม้ ท่อพีวีซี กำหนดปริมาณเหยื่อให้เท่ากันในแต่ละจุด เหยื่อพิษสำเร็จรูปชนิดแบบก้อนของสารเคมี ส่วนประกอบจะเป็นอาหารที่หนูชอบกิน เพื่อกำจัดหนูให้ตายภายใน 3-7 วัน และต้องทำความสะอาดกล่องสถานี/กรงทุกครั้งที่มีหนูติด

      มด/แมลงสาบ เจ้าหน้าที่จะทำการพ่นสารเคมีชนิดน้ำ ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดและป้องกัน โดยคำนึงถึงปัญหาที่แมลงหลบซ่อน เช่น ท่อน้ำทิ้ง ท่อชาร์ป ห้องเก็บของ ห้องครัว ห้องอาหาร ตามซอก ตามมุม รอยแตก รอยร้าว แหล่งอับชื้น ท่อระบายน้ำ กรณีเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้สารเคมีชนิดน้ำได้เพิ่มเข้าไป เหยื่อพิษจะมี มด เหยื่อสำเร็จรูปที่ไม่มีพิษ แมลงสาบ

Visitors: 436,169