อบรมพนักงานประจำปี 2566

อบรมพนักงาน ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์
      -เพื่อได้ความรู้ชีววิทยาของแมลง สัตว์พาหะ การป้องกันกำจัด
      -เพื่อการใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพเเละความปลอดภัยในการทำงาน 
      -เพื่อการทำบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจหลักการทำงาน เเละการเกิดความประทับใจในการบริการเพื่อเสริมสร้างทีมงานที่เป็นมืออาชีพในการทำงาน 

ภาคทฤษฎี รอบเช้า เสริมการจำเเนกเเมลงเเต่ละชนิด มีความสำคัญอย่างไร มีการทำลายเเบบไหน ชนิดของเเมลง

ภาคปฏิบัติ รอบบ่าย การใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดเเมลงเเละสัตว์พาหะ 

อธิบายหลักการของกลไกลสารเคมีที่กำจัดเเมลงที่ชนิดเฉพาะเจาะจง ได้ประสิทธิ์ภาพ ใช้สารเคมีให้ถูกหลักงาน

Visitors: 401,962