อบรมให้ความรู้พนักงาน บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 #อบรมให้ความรู้พนักงาน บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด หลักสูตรการป้องกันควบคุม กำจัด แมลง สัตว์รบกวนเบื้องต้นและสารเคมีที่ใช้ในการควบคุม ณ ห้องประชุม บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด โดยนักวิชาการ/นักกีฏวิทยา ประจำบริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

Visitors: 439,824