กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ 061-296-9938 บริการ ตลอด 24 ชม.

 

 


 • 1644640921013.jpg
  หลักการทำงาน ปลวก เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการสำรวจ จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา เช่น บริเวณที่มีความชื้นสูง พื้นที่เงียบสงบ วงกบ ฝ้า เพดาน ช่องท่อชาร์ป รอบแตก บันได เสาอาคาร เจ้าหน้าที...

 • Untitled-2.jpg
  วิธีการป้องกัน ปลวก การป้องกันกำจัดปลวก ปลวกโดยส่วนมากจะมีช่องทางการเข้าทำลายอาคารบ้านเรือนอยู่หลายช่องทาง อาทิเช่น ตามรอย แตกร้าวของพื้นคอนกรีต บันได หรือรอยต่อระหว่างพื้นคอนกร...

 • at.jpg
  มด มด เป็น แมลงสังคมกลุ่มหนึ่งที่มีพฤติกรรมความเป็นอยู่แบบรวมกลุ่ม จะสังเกตได้ว่า มดชอบเดินรวมกันเป็นแถวยาวๆ มีนิสัยชอบอาศัยในที่อบอุ่น เช่น ไมโครเวฟ ปลั๊กไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า ถัง...

 • 004.jpg
  กำจัดหนู Rat หนู เป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ และนำความเสียหายแก่เศรษฐกิจของมนุษย์เป็นจำนวนมหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยแหล่งอาศัยมีที่อยู่อาศัยแตกต่างกันตาม สายพันธุ์ของชนิดนั้นๆ...

 • 012.jpg
  แมลงสาบ แมลงสาบคือ แมลงดึกดำบรรพ์ ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มานานกว่า 250 ล้านปี มีแหล่งกำเนิดในเขตอบอุ่น และแพร่กระจายพันธุ์ ไปทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันพบมากกว่า 4,000 สา...

 • 0011.jpg
  ยุง ยุง แบ่งออกได้เป็น 4 จำพวกใหญ่ๆ ยุงยักษ์ ยุงก้นปล่อง ยุงลาย4. ยุงรำคาญ วงจรชีวิตของยุงคือ เป็นไข่/ไข่ฟักเป็นลูกน้ำ ภายใน 1-3 วัน/ตัวโม่ง 1-3 วัน จนกลายเป็นตัวเต็มวัย อา...

 • 005.jpg
  แมลงวัน แมลงวันบ้าน เป็นแมลงวัน ที่พบมากที่สุด มีมากถึงร้อยละ 83 ของแมลงวันทั้งหมด พบได้ ทั่วไปตามบ้านเรือน กองขยะ เศษอาหาร ซากสัตว์ โดยเฉพาะบริเวณที่มีเศษอาหารหรือซากสัตว์เน่า ...

 • Untitled-2-Recovered.jpg
  จิ้งจก จิ้งจก จัดเป็นสายพันธุ์ของจิ้งจกจัดเป็นสัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) เป็นสัตว์เลือดเย็นล่างกายปกคลุมด้วยเกล็ดสัตว์เลื้อยคลาน มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในกลุ่ม ...

 • 20.JPG
  แมลงหลายชนิดที่มีเหล็กใน เช่น ผึ้ง ต่อ แตน เมื่อต่อยแล้วมักจะทิ้งเหล็กในไว้ ภายในเหล็กจะมีพิษที่มีฤทธิ์เป็นกรด บริเวณที่ถูกต่อยจะบวมแดง คัน และปวด อาการปวดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่ก...

 • 11.png
  ระบบ PEST CONTROL มด/แมลงสาบ ทำบริการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบวางแผนแก้ปัญหา และจำแนกชนิดแมลง แนวทางการป้องกันทางบริษัทฯจะทำการสเปรย์เคมีตามท่อน้ำทิ้งและแหล่งหลบช่อนของแมลง เช่น ...

 • LINE_ALBUM_ฆ่าเชื้อโรงงานเอเทค_๒๑๐๙๑๓_8.jpg
  บริการพ่นฆ่าเชื้อ ของมิตรภาพสามารถฆ่าเชื้อไวรัสอาทิเช่น เชื้อไวรัสโควิด 19 เชื้อไข้หวัดนก เชื้อวัณโรค เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไมโครแบคทีเรีย และ เชื้อรา สามารถฆ่าเชื้อได้ในระยะเว...
Visitors: 342,800