กำจัดมด ant

 มด

      มด เป็น แมลงสังคมกลุ่มหนึ่งที่มีพฤติกรรมความเป็นอยู่แบบรวมกลุ่ม จะสังเกตได้ว่า มดชอบเดินรวมกันเป็นแถวยาวๆ  มีนิสัยชอบอาศัยในที่อบอุ่น เช่น ไมโครเวฟ ปลั๊กไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า ถังขยะ มดมีหลายสายพันธุ์ทั้งมีพิษ และไม่มีพิษ ในส่วนของมดที่พบบ่อยในประเทศไทย เช่น มดดำ มดเหม็น มดละเอียด มดคันไฟ มดแดง มดตะนอย มดน้ำผึ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่า มดเป็นศัตรูทำลายพืชผลทางการเกษตร และสร้างความรบกวนต่อมนุษย์ ในบ้านเรือน ก่อความรำคาญใจ ทำความเสียหายได้ในหลายรูปแบบ

ความอันตรายจากม

  1. มดขึ้นอาหาร อาหารจะเน่าเสียเร็วกว่าปกติ และเป็นพาหะนำโรคท้องร่วง เพราะอาหารจะปนเปื้อนแบคทีเรีย และเชื้อโรค ที่ติดตามขา ตามตัวมด
  2. มดในหลายสายพันธุ์ สามารถกัดหรือต่อยด้วยเหล็กใน ทำให้เกิดอาหารแพ้ เจ็บ แสบ เกิดเป็นแผลติดเชื้อซ้ำบริเวณที่ถูกกัด
  3. หากมดทำรัง หรือ รวมกลุ่มกัน ด้วยปริมาณที่เยอะๆ  อาจสร้างความเสียหายกับของใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออย่างเช่นมดเหม็น ถ้าหากเราไปสัมผัสมันเข้า กลิ่นเหม็นติดมือ ติดเสื้อผ้าได้

 วิธีการกำจัดเบื้องต้นด้วยตนเอง

        สังเกตทางเดินของมดและจุดเริ่มต้นว่ามดเข้ามาจากทางไหร และสามารถใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำ 1:1ใส่ขวดสเปย์แล้วนำไปฉีดพ่นในบริเวณทางเดินมด หรืออาจะใช้เจลมด 

วิธีการป้องกันกำจัดโดยผู้เชี่ยวชาญ

  1. จำแนกชนิดของมดเนื่องจากมดแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน เช่น แหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อน แหล่งเพาะพันธุ์ และลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน
  2. สำรวจตรวจสอบ ทางเดินมดจุดรอยแตกของอาคาร และสถานประกอบการที่คาดว่ามดจะเข้าไปหลบซ่อน
  3. .แนะนำการซ่อมแซมจุดชำรุดตามซอกมุมต่างๆเพื่อปิดกั้นช่องทางไม่ให้มดเข้าสู่พื้นที่ภายใน และแนะนำการดูแลความสะอาดการสุขาภิบาล (5 ส.) อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดปัจจัยดึงดูดมดเข้าสู่พื้นที่
  4. ใช้เจลกำจัดมดวางในจุดที่เหมาะสม ซึ่งเจลดังกล่าว มีวิธีการทำงานที่อิงกับพฤติกรรมทางธรรมชาติของแมลงสังคมอย่างมด กล่าวคือ มดงานมีหน้าที่หาอาหาร แล้วนำอาหารไปป้อนกลุ่มของมดตัวอื่นในรัง เช่น มดทหาร มดนางพญา และตัวหนอนของมด ที่รัง ดังนั้น หากมดงานนำเจลมด นี้กลับไปแจกจ่ายที่รัง และนางพญา ทุกๆตัวก็จะตาย และจะส่งผลให้รังนั้นล่มสลายในที่สุด
Visitors: 432,633