บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

กำจัด หนู rat

กำจัดหนู  Rat  

      หนู   เป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ และนำความเสียหายแก่เศรษฐกิจของมนุษย์เป็นจำนวนมหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อม

โดยแหล่งอาศัยมีที่อยู่อาศัยแตกต่างกันตาม สายพันธุ์ของชนิดนั้นๆ หนูจะขุดรูอาศัยภายใต้อาหาร บนฝ้า  ต้นไม้ ท่อน้ำทิ้ง  กองขยะ 

ความอันตรายจากหนู

  1. การกัดแทะสิ่งของต่างๆ ทำให้เกิดความเสียหายใช้งานไม่ได้
  2. รวมทั้งการปนเปื้อนในที่เก็บรักษา ระหว่างการขนส่งและการแปรรูปผลผลิตจนกระทั่งอยู่ในมือผู้บริโภค
  3. เป็นพาหะสำคัญที่นำโรคสู่คนและสัตว์เลี้ยง เช่น โรคฉี่หนู (Leptospirosis) โรคไข้หนู (Murine thyphus) กาฬโรค (Plaque) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

 วิธีการป้องกันและกำจัดด้วยตนเอง

การปรับปรุงตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดยใช้หลักการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี เน้นการรักษาความสะอาด การเก็บขยะมูลฝอยที่มิดชิด และการกำจัดที่ถูกต้องเพื่อลดปัจจัยพื้นฐานที่หนูต้องการในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำและที่อยู่อาศัย เป็นต้น

วิธีการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ

มีการจัดการทั้งวิธีการที่ไม่ใช้สารเคมี เช่น วิธีกล ได้แก่ การใช้กรง ใช้กาวดัก ใช้กับดักแบบต่างๆ และวิธีการใช้สารเคมี โดยสารเคมีที่ผู้เชี่ยวชาญใช้เป็นสารกำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้า หลังจากนั้นจะมีการดำการสำรวจร่องรอยหนูและปริมาณในการกัดแทะ เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้แสดงผลเปรียบเทียบ

ติดต่อสายด่วน  ตลอด 24 ชม.
☑️ ประสบการณ์ มากกว่า 20 + ปี
☑️ สำรวจหน้างานพร้อมให้คำปรึกษา**ฟรี**
☑️ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์ พาหะทุกชนิด ราคามิตรภาพ
☑️ รับประกันคุณภาพและบริการ
☑️ กรณีฉุกเฉินหรือเกิดปัญหาระว่างสัญญาเข้าบริการ**ฟรี**
☑️ บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ปัญหาภายใน 48 ชม. 
☑️ ให้บริการโดยนักวิชาการมืออาชีพ
☑️ บริษัทได้รับรองมาตรฐานการบริการด้วยระบบคุณภาพ
ISO 9001:2015
 
      **สายด่วน**    086-0198283   ติดต่อ ตลอด 24 ชม. 

อุปกรณ์ที่ ใช้ในการ  กำจัด หนู

สารเคมีที่ใช้

      ขนาดบรรจุ : กระป๋องละ 1 กิโลกรัม

      เลข อย : วอส 595/2553

      ชื่อสามัญ : โบรมาดิโอโลน (Bromadiolone) ความเข้มข้น : 0.005%W/W Wax Block

      ชื่อการค้า : โบรมาดิโอการ์ด (BROMADIOGUARD)

      รายละเอียดสินค้า สารสำคัญ : Bromadiolone 0.005% W/W Wax block

     ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู : แบบเหยื่อพิษสำเร็จรูปชนิดก้อน ใช้งานง่ายและสะดวก สามารถใช้กำจัดหนูที่อาศัยตามบ้านเรือน โรงงาน โรงพยาบาล เป็นเหยื่อที่มีกลิ่นที่หนูชอบ

     วิธีใช้ : เทโบรมาดิโอการ์ด 50 กรัม ลงในภาชนะรองรับ เช่น ใส่กล่องเหยื่อหนู และวางไว้ตรงที่มิดชิดหรือบริเวณที่มีหนูชุกชุมควรวางห่างกันจุดละ 1-2 เมตร และวางติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 5 วัน หรือจนกระทั่งไม่มีร่องรอย

คำเตือน

  1. ควรวางให้พ้นมือเด็ก
  2. หาภาชนะมาใส่และปิดให้มิดชิด
  3. ระวังอย่าให้ถูกน้ำและเปียกชื้น
  4. หลังจากใช้เเล้วควรล้างมือให้สะอาด
Visitors: 196,484