บริการ กำจัดแมลงสาบ cockroach

แมลงสาบ

       แมลงสาบ คือ แมลงดึกดำบรรพ์ ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มานานกว่า 250 ล้านปี มีแหล่งกำเนิดในเขตอบอุ่น และแพร่กระจายพันธุ์ ไปทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันพบมากกว่า 4,000 สายพันธุ์  สายพันธุ์ที่พบบ่อยในประเทศไทย เช่น แมลงสาบอเมริกัน เยอรมัน แมลงสาบผี   ออกหากินในเวลากลางคืน กินได้ทุกอย่างแม้กระทั่ง เศษเล็บ หรือ แมลงสาบด้วยกันเอง ชอบอาศัยในที่ สกปรก ชื้น อับ มืด เช่น ซอกมุมโต๊ะ ตู้ ใต้อาคาร เพดาน ห้องครัว ท่อ กล่องลัง กองขยะ เป็นต้น แมลงสาบเป็นแมลงที่ปรับตัวเก่ง อึดทนทาน แพร่พันธุ์เร็ว และทนทานต่อสารเคมี ทำให้จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่กำจัดยากชนิดหนึ่ง

ความอันตรายจากแมลงสาบ

  1. แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค มักสำลอกน้ำลายหรือถ่ายมูล ตลอดทางที่เดินผ่าน ไม่ว่าจะเป็นบนสิ่งของหรืออาหาร ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคในที่ต่างๆ กลายเป็นพาหะนำโรค เช่น บิด อุจจาระร่วง ไทฟอยด์ ไข่พยาธิต่างๆ เป็นต้น
  2. กลิ่นของแมลงสาบที่ปล่อยออกมามีสารพิษหรือสารก่อ ภูมิแพ้เจือปน ทำให้เกิดอาการต่างๆได้แก่ ผิวหนังเกิดอาการแพ้ คัน อักเสบ อาการหอบหืด

วิธีการกำจัดเบื้องต้นด้วยตนเอง

  1. ทำความสะอาดพื้นที่ให้สะอาดอยู่เสมอ
  2. ปิดช่องทาง รอยแตกที่เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งหลบซ่อนของแมลงสาบ
  3. เก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิด และทิ้งเศษอาหารทุกครั้งในที่ที่ป้องกันไม่ให้แมลงสาบเข้าไปได้
  4. ใช้สเปร์ยฉีด (ควรมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ)

 วิธีการป้องกันกำจัดโดยผู้เชี่ยวชาญ

  1. สำรวจโครงสร้าง พื้นที่ พร้อม ระบุปัญหาและการระบาด
  2. ให้ความรู้ คำปรึกษาด้านสุขาภิบาล การรักษาความสะอาดในพื้นที่
  3. ปฏิบัติงานโดยใช้สารเคมี เพื่อควบคุมไม่ให้ปริมาณแมลงสาบเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีสารเคมีหลายรูปแบบ ทั้ง แบบน้ำ หรือสเปรย์ละอองฝอย ควัน ผงโรย เหยื่อ เจล
  4. ติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพราะแมลงสาบเป็นสัตว์ที่แพร่พันธุ์เร็ว ดังนั้นควรลดปริมาณของตัวเต็มวัยให้ด่วนที่สุด เพื่อให้ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้
Visitors: 439,828