ป้องกันปลวกด้วย ระบบวางท่อ PIPE & SOIL TREATMENT บ้านสร้างใหม่ โรงงาน คอนโด ตึก ทาวเฮ้า

ระบบงานวางท่อ Pipe rack system

            คือ ระบบการป้องกันและกำจัดปลวก ใต้พื้นดิน ด้วยการอัดสารเคมีชนิดน้ำเข้าท่อ pn 10 สามารถใช้งานได้ถึง 25 ปี มาตรฐานระบบการวางท่อ Standard of Pipe Treatment System วิวัฒนาการใหม่ในการกำจัดปลวกที่มีความมั่นคงถาวรสามารถใช้งานได้ยาวนานและส่งสารเคมีได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่บริเวณแนวคานทั้งหมด

อุปกรณ์การวางท่อ 

        1. ท่อ PN 10 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกเท่ากับ 4 หุน และความหนาของท่อเท่ากับ 2.0 mm.
        2. ท่อ HDPE มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกเท่ากับ 4 หุน และความหนาของท่อเท่ากับ 3.3 mm.
        3. ข้อต่องอ, ข้อต่อตรง, สามทาง, ฝาปิด, ต่อตรงเกลียวนอก, เข็มขัดรัดท่อ, ตะปูเกลียว, พุก และหัวปล่อยสารเคมี (สปริงเกอร์)
        4. สว่านไฟฟ้าสำหรับเจาะท่อ และคาน
 หลักการทำงาน

      PIPE & SOIL TREATMENT คือ การวางท่อเคมี CHEMICAL PIPE คือ ภายในอาคาร และใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูงฉีด พร้อมทั้งพ่นน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่อทำให้พื้นดินส่วนเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัย หรือ แทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคาร หรือบ้านเรือน โดยคำนึงถึงเมื่อครบอายุการรับประกันประสิทธิภาพของน้ำยาเคมี จะสามารถอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคาร หัวอัดที่เตรียมไว้โดยรอบอาคาร ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยาลงดิน ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต

  1. ไม่ทำให้พื้นอาคารซึ่งใช้วัสดุอย่างดี เกิดความเสียหาย เนื่องจากการเจาะพื้น
  2. ไม่ต้องใช้น้ำยาเคมีจำนวนมาก ๆ ผ่านเข้าไปในตัวอาคาร เพื่อความปลอดภัยจากสารเคมี ต่อผู้อาศัยมากที่สุด

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

      เจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะทำการวางท่อติดกับแนวคานด้านในรอบตัวอาคาร ท่อน้ำยาเคมีจะมีวาล์วอัดน้ำยาเคมีไว้รอบอาคารเป็นช่วง ๆ สำหรับอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคารได้ตลอดอายุบ้าน     

  1. หลังจากวางท่อน้ำยาเคมีเรียบร้อยแล้วฝ่ายก่อสร้างสามารถปรับพื้นดินก่อนเทคอนกรีต เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาภายในตัวบ้านทุกตารางเมตร โดยใช้หัวอัดน้ำยา (High Pressure Injector) ปักลงไปในดินประมาณ 50-100 เซนติเมตร และอัดน้ำยาลงดินตารางเมตรละ 5 ลิตร หลังจากอัดน้ำยาลงดินเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะฉีดพ่นสารเคมีพรมหน้าดินอีก 2 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร
  2. หลังจากทำการอัดน้ำยาเคมีปลวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการตรวจเช็ค ทุกระยะ  6 เดือนต่อครั้งตลอดระยะสัญญา
  3. กรณีพบปัญหาปลวกขึ้นภายในอาคาร โปรดแจ้งให้ทางห้าง ฯ ทราบ ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา ภายใน 72 ชั่วโมง(หรือ 3 วัน)

อุปกรณ์งานวางท่อ

รูปภาพ ผลงาน การปฏิบัติงาน

Visitors: 436,142