บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

ป้องกันปลวกด้วย ระบบวางท่อ PIPE & SOIL TREATMENT  บ้านสร้างใหม่  โรงงาน  คอนโด ตึก ทาวเฮ้า

ติดต่อสายด่วน ตลอด 24 ชม.

สายด่วน  086-0198283 สำนักงาน  038-197498    ติดต่อตลอด 24 ชม. 

คลิก: @mtpcontrol

 กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์พาหะทุกชนิด

Get rid of termites, ants, rats, cockroaches and all kinds of vectors. CCTV installation services. 

☑️ ประสบการณ์ มากกว่า 20 + ปี
☑️ More than 20+ years of experience
☑️ สำรวจหน้างาน **ฟรี** ติดต่อสอบถาม **ฟรี**
☑️ Explore the job site **FREE** Contact for inquiries **FREE**
☑️ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์ พาหะ อื่นๆ ราคาถูก
☑️ Get rid of termites, ants, rats, cockroaches and other vector animals with cheap price
☑️ รับประกันคุณภาพในการบริการ
☑️ Guarantee the quality of service
☑️ ลูกค้าเจอปัญหาระหว่างสัญญาเรียกใช้**ฟรี**ค่าใช้จ่าย
☑️ Customers encounter problems during the contract, call ** free ** cost.
☑️ บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ปัญหาภายใน  48 ชม. 
☑️ The company will send an officer to solve the problem within 48 hours.
☑️ บริษัทมีมาตรฐานการบริการด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
☑️ The company has service standards with ISO 9001:2015 quality system.

ระบบงานวางท่อ Pipe rack system

            คือ ระบบการป้องกันและกำจัดปลวก ใต้พื้นดิน ด้วยการอัดสารเคมีชนิดน้ำเข้าท่อ  pn 10 สามารถใช้งานได้ถึง25 ปี
มาตรฐานระบบการวางท่อ Standard of Pipe Treatment System วิวัฒนาการใหม่ในการกำจัดปลวก

ที่มีความมั่นคงถาวรสามารถใช้งานได้ยาวนานและส่งสารเคมีได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่บริเวณแนวคานทั้งหมด

อุปกรณ์การวางท่อ 

        1. ท่อ  PN 10 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกเท่ากับ  4  หุน  และความหนาของท่อเท่ากับ   2.0  mm.
        2. ท่อ HDPE มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกเท่ากับ  4  หุน  และความหนาของท่อเท่ากับ   3.3  mm.
        3. ข้องอ, ข้อต่อตรง, สามทาง, ฝาปิด, ต่อตรงเกลียวนอก, เข็มขัดรัดท่อ, ตะปูเกลียว, พุก และหัวปล่อยสารเคมี (สปริงเกอร์)
        4. สว่านไฟฟ้าสำหรับเจาะท่อ และคาน
 หลักการทำงาน

 PIPE & SOIL TREATMENT  คือ   การวางท่อเคมี  CHEMICAL   PIPE คือ   ภายในอาคาร และใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูงฉีด   พร้อมทั้งพ่นน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่อทำให้พื้นดินส่วนเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัย หรือ แทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคาร หรือบ้านเรือน โดยคำนึงถึงเมื่อครบอายุการรับประกันประสิทธิภาพของน้ำยาเคมี

 จะสามารถอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคาร  หัวอัดที่เตรียมไว้โดยรอบอาคาร  ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยาลงดิน  ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต

  1. ไม่ทำให้พื้นอาคารซึ่งใช้วัสดุอย่างดี  เกิดความเสียหาย เนื่องจากการเจาะพื้น
  2. ไม่ต้องใช้น้ำยาเคมีจำนวนมาก ๆ ผ่านเข้าไปในตัวอาคาร  เพื่อความปลอดภัยจากสารเคมี  ต่อผู้อาศัยมากที่สุด

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 เจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางฝ่ายก่อสร้าง  ได้ทำการเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะทำการวางท่อติดกับแนวคานด้านใน รอบตัวอาคาร  ท่อน้ำยาเคมีจะมีวาล์วอัดน้ำยาเคมีไว้รอบอาคารเป็นช่วง   ๆ  สำหรับอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคารได้ตลอดอายุบ้าน     

  1. หลังจากวางท่อน้ำยาเคมีเรียบร้อยแล้ว  ฝ่ายก่อสร้างสามารถปรับพื้นดินก่อนเทคอนกรีต  เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาภายในตัวบ้านทุกตารางเมตร โดยใช้หัวอัดน้ำยา (High Pressure Injector) ปักลงไปในดินประมาณ 50-100 เซนติเมตร และอัดน้ำยาลงดินตารางเมตรละ 5 ลิตร หลังจากอัดน้ำยาลงดินเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะฉีดพ่นสารเคมีพรมหน้าดินอีก 2  ลิตร  ต่อ 1 ตารางเมตร
  2. หลังจากทำการอัดน้ำยาเคมีปลวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการตรวจเช็ค ทุกระยะ  6 เดือนต่อครั้ง     ตลอดระยะสัญญา
  3. กรณีพบปัญหาปลวกขึ้นภายในอาคาร  โปรดแจ้งให้ทางห้าง ฯ ทราบ  ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา   ภายใน  72  ชั่วโมง  (หรือ  3  วัน)

อุปกรณ์งานวางท่อ

รูปภาพ ผลงาน การปฏิบัติงาน

Visitors: 196,464