กำจัด ยุง mosquitoes

ยุง

       ยุง แบ่งออกได้เป็น 4 จำพวกใหญ่ๆ

 1.  ยุงยักษ์
 2. ยุงก้นปล่อง
 3. ยุงลาย
  4. ยุงรำคาญ

       วงจรชีวิตของยุงคือ เป็นไข่/ไข่ฟักเป็นลูกน้ำ ภายใน 1-3 วัน/ตัวโม่ง 1-3 วัน จนกลายเป็นตัวเต็มวัย อายุขัยประมาณ 1-5 เดือน ยุงตัวเมียเท่านั้นที่ดูดเลือด มักก่อปัญหาทั้งในชุมชนก่อความรำคาญนำพาโรคเป็นแมลงที่ออกหากินได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เวลามีการระบาดของโรคก็ควรป้องกันตัวเราไม่ให้ยุงดูดเลือดจากตัวเราได้

ความอันตรายจากยุง

       เป็นที่ทราบกันดีว่ายุงเป็นแมลงที่อันตรายที่สุดในโลก เพราะยุงสามารถเป็นพาหะนำโรคเข้าสู่ร่างการมนุษย์ได้หลายโรค ที่สำคัญคือยุงลาย ก่อไข้เลือดออก ซิกา ชิคุนกุนยา ยุงก้นปล่องนำโรคมาลาเลีย  ยุงเสือพาหะโรคเท้าช้าง  ไข้สมองอักเสบจากยุงรำคานชนิดหนึ่ง และอีกหลายๆโรค

การควบคุมและป้องกันด้วยตนเอง

 1. ใช้ยากันยุง หากไม่ชอบกลิ่น สามารถใช้พัดลมช่วยพัดไล่
 2. การกางมุ้ง หรือ ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง
 3. การใช้เครื่องดักยุงหรือ Mosquitoes trap
 4. จัดการแหล่งเพาะพันธุ์ ในพื้นที่ที่น้ำขัง หมั่นสำรวจเป็นประจำทุกวันเพื่อตัวเราเองและคนที่อยู่รอบข้าง

วิธีการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ

 1. การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ถูกวิธี มีตั้งแต่การใช้สารควบคุมกำจัดลูกน้ำยุง การพ่นหมอกควัน การอบละออง
 2. ติดตั้งเครื่องดักแมลง เพื่อช่วยดักจับ และบันทึก ติดตามผลการระบาดของยุงในพื้นที่
Visitors: 439,833