ระบบป้องกันปลวกด้วย การเจาะ พื้น เพื่อส่ง สารเคมีลงไปในดิน SOIL TREATMENT

ระบบ SOIL TREATMENT 
      หมายถึง การฉีดพ่นป้องกันปลวกไม่ให้เข้ามาทำความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนหรือทำให้ดินเป็นพิษเกินกว่าพวกแมลงเม่าหรือนางพยาปลวกเข้ามาทำรังอาศัยอยู่ในบ้านของเราได้ เราจึงเลือกใช้เคมีที่มีคุณภาพและตกค้างได้ยาวนาน 3-5 ปี เข้ามาให้บริการฉีดพ่น
ระบบ SOIL TREATMENT 
    เหมาะสำหรับอาคารหรือบ้านทั่วๆไปสร้างใหม่ คือหลังจากเทคานคอดิน ปรับหน้าดินพร้อมเทพื้นชั้นล่างจึงเรียกให้เราเข้า ไป บริการฉีดพ่นเคมีดังกล่าวหลังฉีดพ่นเคมีแล้วควรปิดพื้นทันที่หรือไม่ให้เกิน 3 วันขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้

  1.  บริเวณภายในตัวอาคารใช้หัวอัดแรงสูง(sub-floor high pressure injector) อัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน ลึกประมาณ 1.5 ฟุต (ประมาณ 30-50 เซนติเมตร) โดยใช้เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งกำลังแรงดันเครื่องประมาณ 25-30 ปอนด์ต่อตารางนิ้วภายในอาคารทุกตารางเมตร และห่างจากตัวอาคาร 1 เมตรโดยรอบโดยใช้น้ำยาที่ผสมเสร็จในปริมาณ 5 ลิตร ต่อ 1ตารางเมตร
  2.  ฉีดพ่นสเปร์สารเคมีชนิดน้ำเคลือบผิวดิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกตารางเมตร โดยใช้น้ำยาที่ผสมเสร็จในปริมาณ 2 ลิตร ต่อตารางเมตร
  3.  การทำบริการจะเน้นเป็นพิเศษ บริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ หรือช่องท่อชาร์ป เป็นต้น ซึ่งมักจะพบปัญหาการเข้าทำลายของปลวกมากที่สุด
  4.  เคมีที่ใช้มีอายุการตกค้างหลังจากหมดสัญญาแล้วควรที่จะให้บริการอัดน้ำยาเข้าท่อต่อแล้วแต่ความพอใจของลูกค้าจะเลือกใช้บริการ

ในการทำบริการทางห้างฯจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อทราบถึงระดับการระบาด จุดที่ระบาดของสัตว์พาหะ สัตว์รบกวนอื่นๆ ทั้งภายใน ภายนอกพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์ และวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกัน และกำจัดปลวก

      จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา เช่น บริเวณที่มีความชื้นสูง พื้นที่เงียบสงบ ขอบบัว วงกบ ฝ้าเพดาน ช่องท่อชาร์ป รอยแตก เจ้าหน้าที่จะใช้สารเคมีชนิดน้ำ (SPRAYING)  และสารเคมีชนิดผง (DUSTING)  ในจุดที่พบการเข้าทำลายของปลวก โดยประสิทธิภาพของสารเคมี ทั้งชนิดน้ำ และสารเคมีชนิดผง จะออกฤทธิ์ทำให้ตายในระยะเวลาอันสั้นและด้วยลักษณะทางชีวภาพของปลวกเวลาเดินจะต้องสัมผัสกันเนื่องจากปลวกไม่มีตา จึงทำให้ปลวกสามารถได้รับพิษของสารเคมี ประการหนึ่งปลวกจะมีการทำความสะอาดทางเดินตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อมีปลวกตายลงเนื่องจากสารเคมีดังกล่าวก็จะกัดกินซากของปลวกตัวที่ตาย ซึ่งปลวกตัวที่มากินซากนั้นก็จะตายตาม และอีกประการหนึ่งนั้น สารเคมีที่ติดไปกับตัวปลวกจะทำให้ปลวกที่อยู่ภายในรังได้รับสารเคมีนั้นทำให้ปลวกตายหมดทั้งรังได้ในระยะเวลาไม่นานนัก ในการทำบริการครั้งแรกนั้น ต้องมีการเจาะพื้นจนถึงชั้นดิน (ยกเว้น อาคารสูง เพื่อทำการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน ในปริมาณ 5-7 ลิตร/จุด (สารเคมีที่ใช้ในอัตราส่วนที่ผสมแล้ว) ซึ่งจะเน้นเป็นพิเศษ บริเวณวงกบประตู, ช่องท่อชาร์ป, คอบันได, เสาอาคาร, และจุดที่พบว่ามีปลวกขึ้น โดยใช้หัวอัดน้ำยาแรงสูง  (SUB-FLOOR HIGH PRESSURE INJECTOR)  และเครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งกำลังแรงดันเครื่องประมาณ 25-30 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว และหากสถานที่นั้นมีสนามหญ้า หรือสวนหย่อม ต้นไม้ จะทำการฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำเคลือบผิวดิน  เพื่อการป้องกันและกำจัดปลวก

อุปกรณ์ การทำงาน

ผลงานและการปฏิบัติงาน

Visitors: 436,169