บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

ระบบป้องกันปลวกด้วย การเจาะ พื้น เพื่อส่ง สารเคมีลงไปในดิน SOIL TREATMENT

ติดต่อสายด่วน ตลอด 24 ชม.

สายด่วน  086-0198283 สำนักงาน  038-197498    ติดต่อตลอด 24 ชม. 

คลิก: @mtpcontrol

 กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์พาหะทุกชนิดบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด

Get rid of termites, ants, rats, cockroaches and all kinds of vectors. CCTV installation services. 

☑️ ประสบการณ์ มากกว่า 20 + ปี
☑️ More than 20+ years of experience
☑️ สำรวจหน้างาน **ฟรี** ติดต่อสอบถาม **ฟรี**
☑️ Explore the job site **FREE** Contact for inquiries **FREE**
☑️ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์ พาหะ อื่นๆ ราคาถูก
☑️ Get rid of termites, ants, rats, cockroaches and other vector animals with cheap price
☑️ รับประกันคุณภาพในการบริการ
☑️ Guarantee the quality of service
☑️ ลูกค้าเจอปัญหาระหว่างสัญญาเรียกใช้**ฟรี**ค่าใช้จ่าย
☑️ Customers encounter problems during the contract, call ** free ** cost.
☑️ บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ปัญหาภายใน  48 ชม. 
☑️ The company will send an officer to solve the problem within 48 hours.
☑️ บริษัทมีมาตรฐานการบริการด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
☑️ The company has service standards with ISO 9001:2015 quality system.

1. ระบบ SOIL TREATMENT 
      หมายถึง การฉีดพ่นป้องกันปลวกไม่ให้เข้ามา
ทำความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนหรือทำให้ดินเป็นพิษเกินกว่าพวกแมลงเม่า
หรือนางพยาปลวกเข้ามาทำรังอาศัยอยู่ในบ้านของเราได้ เราจึงเลือกใช้เคมี
ที่มีคุณภาพและตกค้างได้ยาวนาน 3-5 ปี เข้ามาให้บริการฉีดพ่น
  2. ระบบ SOIL TREATMENT 
    เหมาะสำหรับอาคารหรือบ้านทั่วๆไปสร้างใหม่ คือหลังจากเทคานคอดิน ปรับหน้าดินพร้อมเทพื้นชั้นล่างจึงเรียกให้เราเข้า ไป บริการฉีดพ่นเคมีดังกล่าวหลังฉีดพ่นเคมีแล้วควรปิดพื้นทันที่หรือไม่ให้เกิน 3 วัน
 
ขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้


1. บริเวณภายในตัวอาคารใช้หัวอัดแรงสูง(sub-floor high pressure injector)
อัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน ลึกประมาณ 1.5 ฟุต (ประมาณ 30-50 เซนติเมตร) 
โดยใช้เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งกำลังแรงดันเครื่องประมาณ 25-30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายในอาคารทุกตารางเมตร และห่างจากตัวอาคาร 1 เมตรโดยรอบโดยใช้น้ำยาที่ผสมเสร็จในปริมาณ 5 ลิตร ต่อ 1ตารางเมตร

2. ฉีดพ่นสเปร์สารเคมีชนิดน้ำเคลือบผิวดิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกตารางเมตร โดยใช้น้ำยาที่ผสมเสร็จในปริมาณ 2 ลิตร ต่อตารางเมตร

3. การทำบริการจะเน้นเป็นพิเศษ บริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ หรือช่องท่อชาร์ป เป็นต้น ซึ่งมักจะพบปัญหาการเข้าทำลายของปลวกมากที่สุด

4. เคมีที่ใช้มีอายุการตกค้างหลังจากหมดสัญญาแล้วควรที่จะให้บริการอัดน้ำยาเข้าท่อต่อแล้วแต่ความพอใจของลูกค้าจะเลือกใช้บริการ

ในการทำบริการทางห้างฯจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อทราบถึงระดับการระบาด จุดที่ระบาดของสัตว์พาหะ สัตว์รบกวนอื่นๆ ทั้งภายใน ภายนอกพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์ และวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกัน  และกำจัดปลวก

 จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา เช่น บริเวณที่มีความชื้นสูง พื้นที่เงียบสงบ ขอบบัว วงกบ  ฝ้าเพดาน ช่องท่อชาร์ป รอยแตก เจ้าหน้าที่จะใช้สารเคมีชนิดน้ำ (SPRAYING)  และสารเคมีชนิดผง (DUSTING)  ในจุดที่พบการเข้าทำลายของปลวก โดยประสิทธิภาพของสารเคมี ทั้งชนิดน้ำ และสารเคมีชนิดผง จะออกฤทธิ์ทำให้ตายในระยะเวลาอันสั้นและด้วยลักษณะทางชีวภาพของปลวกเวลาเดินจะต้องสัมผัสกันเนื่องจากปลวกไม่มีตา จึงทำให้ปลวกสามารถได้รับพิษของสารเคมี ประการหนึ่งปลวกจะมีการทำความสะอาดทางเดินตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อมีปลวกตายลงเนื่องจากสารเคมีดังกล่าวก็จะกัดกินซากของปลวกตัวที่ตาย ซึ่งปลวกตัวที่มากินซากนั้นก็จะตายตาม และอีกประการหนึ่งนั้น สารเคมีที่ติดไปกับตัวปลวกจะทำให้ปลวกที่อยู่ภายในรังได้รับสารเคมีนั้นทำให้ปลวกตายหมดทั้งรังได้ในระยะเวลาไม่นานนัก    ในการทำบริการครั้งแรกนั้น  ต้องมีการเจาะพื้นจนถึงชั้นดิน (ยกเว้น อาคารสูง   เพื่อทำการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน ในปริมาณ 5-7 ลิตร/จุด (สารเคมีที่ใช้ในอัตราส่วนที่ผสมแล้ว) ซึ่งจะเน้นเป็นพิเศษ บริเวณวงกบประตู, ช่องท่อชาร์ป, คอบันได, เสาอาคาร, และจุดที่พบว่ามีปลวกขึ้น โดยใช้หัวอัดน้ำยาแรงสูง  (SUB-FLOOR HIGH PRESSURE INJECTOR)  และเครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งกำลังแรงดันเครื่องประมาณ 25-30 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว และหากสถานที่นั้นมีสนามหญ้า หรือสวนหย่อม ต้นไม้ จะทำการฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำเคลือบผิวดิน  เพื่อการป้องกันและกำจัดปลวก

 

อุปกรณ์ การทำงาน

ผลงานและการปฏิบัตงาน

Visitors: 196,492