บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

เอกสาร ทุกอย่าง ได้รับการรองรับ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สูงสุด  สายด่วน 097-0597922  ติดต่อ ตลอด 24 ชม.

                                                                                  ใบอนุญาตประกอบการ 

-ออนุญาตโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ใบอนุญาตเลขที่ ขก .4/2557
- ใบผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะใน
บ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข ใบอนุญาตเลขที่ 454/2551
- ใบผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะใน
บ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข ใบอนุญาตเลขที่ 454/2551
- ใบรับรองการเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการ ฯ
- ใบรับรองการฝึกอบรม ประกาศนียบัตรต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

บริษัทได้รับรองมาตฐานระบบ iso 9001:2015

 

หนังสือกรมสรรพากร และ ทะเบียนการค้า

เอกสารกำกับ อย.

ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างจัดการแมลง และสัตว์ อื่นในบ้านเรือนหรือทางสารธาณสุข

ใบอนุญาติ จป. วิชาชีพ 
จป. วิชาชีพ ก็คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer) ซึ่งมีหน้าที่ในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
และให้ปฏิบัติไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นตำแหน่งที่กฎหมายได้กำหนดบังคับให้นายจ้างต้องมี ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

 

เอกสาร ทุกอย่าง ได้รับการรองรับ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สูงสุด

              สายด่วน ติดต่อ ตลอด 24 ช.ม 
               
สายด่วน    097-0597922   02-1021338  ติดต่อ ตลอด 24 ชม.

                                                       

 

Visitors: 196,476