ใบอนุญาต ใบรับรองมาตรฐาน

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง มอก.เอส 22-2561
บริษัทมีมาตรฐานการบริการด้วยระบบคุณภาพ pest control system , pest control , วางท่อกำจัดปลวก , วางท่อปลวก , กำจัดแมลง , กำจัดหนู , กำจัดปลวก , กำจัดแมลงสาบ , กำจัดสัตว์พาหะ , บริษัทกำจัดปลวก , กำจัดมด
เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง (TPMA) ประจำปี 2566 pest control system , pest control , วางท่อกำจัดปลวก , วางท่อปลวก , กำจัดแมลง , กำจัดหนู , กำจัดปลวก , กำจัดแมลงสาบ , กำจัดสัตว์พาหะ


Visitors: 342,800