กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อวิสด้อม  (Wisdom termite bait)

กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อวิสด้อม (Wisdom termite bait) ปลวกตายยกรัง
หลักการทำงาน
      ระยะที่ 1 ระยะการประเมิน สำรวจเตรียมพื้นที่พร้อมติดตั้งเหยื่อล่อ ในปริมาณ 1:3 ใช้เวลา 1-5 วัน
      ระยะที่ 2 ตรวจสอบและติดตามเพิ่มเหยื่อจนเต็มสถานีบนดินและใต้ดิน เฉลี่ยระยะเวลา 15 วัน
      ระยะที่ 3 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเหยื่อสถานีบนดินและใต้ดิน เฉลี่ยระยะเวลา 30 วัน
      ระยะสุดท้าย(ตายยกรัง) ตรวจสอบและติดตามสถานีบนดินและใต้ดิน เฉลี่ยระยะเวลา 45-60 วัน

การทำงานของระบบวิสด้อม (Wisdom termite bait)
      สถานีวิสด้อมแบบดิน (Wisdom termite bait) เหยื่อกำจัดปลวกวิสด้อม (Wisdom termite bait) เป็นเหยื่อที่ดึงดูดปลวกได้ดีเป็นพิเศษ เมื่อปลวกได้เข้ากัดกินไม้ภายในบ้าน เหยื่อกำจัดปลวกวิสด้อม (Wisdom termite bait) สามารถนำมาใช้ควบคู่กับ สถานีวิสด้อมแบบบนดิน  ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยสามารถติดตั้งลงบนแหล่งที่พบทางเดิน หรือการเข้าทำลายของปลวก จากนนั้นปลวกงานจะเข้ามากินเหยื่ออย่างรวดเร็วและจะนำเหยื่อกลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นกิน เช่น ปลวกทหาร ราชินีปลวก และปลวกงานตัวอื่นๆ โดยที่พวกปลวกจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเหยื่อนั้นมีผลต่อการเจริญเติบโต โดยออกฤทธิ์ในเหยื่อกำจัดปลวกวิสด้อม (Wisdom termite bait) คือ cholrfluazuron ซึ่งเป็นสารเคมีในกลุ่มยับยั้งการเจริญเติมโตของแมลง (lnect Growth Regulator:IGR) จะเป็นตัวหยุดไม่ให้ปลวกทำงานผลิต หรือลอกคราบเพื่อการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพจึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่า รังปลวกจะถูกทำลายยกรังอย่างราบคาบ
      สถานีวิสด้อมแบบฝังดิน (Wisdom termite bait)แนวป้องกันรอบบ้าน คือระบบที่จะปกป้องแนวบ้านของคุณจากการรุกรานของปลวก สถานีจะถูกติดตั้งรอบตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นในดินหรือพื้นคอนกรีต โดยเว้นระยะของแต่ละจุด ห่างกัน 4 เมตรต่อ 1 จุด เพื่อเป็นการสร้างแนวป้องกันการบุกรุกและโจมตีจากปลวก
      การติดตั้งสถานีสามารถติดตั้งได้ทุกที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก และบริเวณที่พบปัญหาเมื่อเหยื่อเข้ามากินไม้ในสถานีจะมีการเติมเหยื่อกำจัดปลวกวิสด้อม (Wisdom termite bait) ที่ไว้ในสถานีฝังดิน ซึ่งปลวกจะนำเหยื่อกำจัดปลวก  (Wisdom termite bait) กลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นๆและจะทำให้ปลวกที่ได้รับเหยื่อภายในรังตาย 
      ปกติสถานีควรได้รับการตรวจสอบ และเติมเหยื่อกำจัดปลวกในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาแนวป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อรังปลวกได้ถูกทำลาย เหยื่อปลวกที่เหลือค้างอยู่ในสถานีจะถูกกำจัดทิ้ง และทำการใส่ไม้ล่อปลวกอันใหม่ลงไปเพื่อเป็นเหยื่อล่อปลวกและเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเป็นประจำตามระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป

Visitors: 436,150