บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อวิสด้อม  (Wisdom termite bait) การฝังสถานีในคอนกรีตกำจัด และป้องกันปลวก (Corring) ปลวกตายยก รัง 100% รับประกัน เป็นปี

ติดต่อสายด่วน ตลอด 24 ชม.

สายด่วน  086-0198283 สำนักงาน  038-197498    ติดต่อตลอด 24 ชม. 

คลิก: @mtpcontrol

 กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์พาหะทุกชนิดบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด

Get rid of termites, ants, rats, cockroaches and all kinds of vectors. CCTV installation services. 

☑️ ประสบการณ์ มากกว่า 20 + ปี
☑️ More than 20+ years of experience
☑️ สำรวจหน้างาน **ฟรี** ติดต่อสอบถาม **ฟรี**
☑️ Explore the job site **FREE** Contact for inquiries **FREE**
☑️ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์ พาหะ อื่นๆ ราคาถูก
☑️ Get rid of termites, ants, rats, cockroaches and other vector animals with cheap price
☑️ รับประกันคุณภาพในการบริการ
☑️ Guarantee the quality of service
☑️ ลูกค้าเจอปัญหาระหว่างสัญญาเรียกใช้**ฟรี**ค่าใช้จ่าย
☑️ Customers encounter problems during the contract, call ** free ** cost.
☑️ บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ปัญหาภายใน  48 ชม. 
☑️ The company will send an officer to solve the problem within 48 hours.
☑️ บริษัทมีมาตรฐานการบริการด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
☑️ The company has service standards with ISO 9001:2015 quality system.

กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อวิสด้อม (Wisdom termite bait) ปลวกตายยกรัง

หลักการทำงาน

ระยะที่ 1 ระยะการประเมิน สำรวจเตรียมพื้นที่พร้อมติดตั้งเหยื่อล่อ ในปริมาณ 1:3 ใช้เวลา 1-5 วัน

ระยะที่ 2 ตรวจสอบและติดตามเพิ่มเหยื่อจนเต็มสถานีบนดินและใต้ดิน เฉลี่ยระยะเวลา 15 วัน

ระยะที่ 3 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเหยื่อสถานีบนดินและใต้ดิน เฉลี่ยระยะเวลา 30 วัน

ระยะสุดท้าย(ตายยกรัง) ตรวจสอบและติดตามสถานีบนดินและใต้ดิน เฉลี่ยระยะเวลา 45-60 วัน

     การทำงานของระบบวิสด้อม (Wisdom termite bait)

สถานีวิสด้อมแบบดิน (Wisdom termite bait) เหยื่อกำจัดปลวกวิสด้อม (Wisdom termite bait) เป็นเหยื่อที่ดึงดูดปลวกได้ดีเป็นพิเศษ  เมื่อปลวกได้เข้ากัดกินไม้ภายในบ้าน เหยื่อกำจัดปลวกวิสด้อม (Wisdom termite bait) สามารถนำมาใช้ควบคู่กับ สถานีวิสด้อมแบบบนดิน  ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยสามารถติดตั้งลงบนแหล่งที่พบทางเดิน หรือการเข้าทำลายของปลวก จากนนั้นปลวกงานจะเข้ามากินเหยื่ออย่างรวดเร็วและจะนำเหยื่อกลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นกิน เช่น ปลวกทหาร ราชินีปลวก และปลวกงานตัวอื่นๆ โดยที่พวกปลวกจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเหยื่อนั้นมีผลต่อการเจริญเติบโต โดยออกฤทธิ์ในเหยื่อกำจัดปลวกวิสด้อม (Wisdom termite bait) คือ cholrfluazuron ซึ่งเป็นสารเคมีในกลุ่มยับยั้งการเจริญเติมโตของแมลง (lnect Growth Regulator:IGR) จะเป็นตัวหยุดไม่ให้ปลวกทำงานผลิต หรือลอกคราบเพื่อการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพจึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่า รังปลวกจะถูกทำลายยกรังอย่างราบคาบด้วย เนเมซีส (NEMESIS)

      สถานีวิสด้อมแบบฝังดิน (Wisdom termite bait)แนวป้องกันรอบบ้าน คือระบบที่จะปกป้องแนวบ้านของคุณจากการรุกรานของปลวก สถานีจะถูกติดตั้งรอบตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นในดินหรือพื้นคอนกรีต โดยเว้นระยะของแต่ละจุด ห่างกัน 4 เมตรต่อ 1 จุด เพื่อเป็นการสร้างแนวป้องกันการบุกรุกและโจมตีจากปลวก

      การติดตั้งสถานีสามารถติดตั้งได้ทุกที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก และบริเวณที่พบปัญหาเมื่อเหยื่อเข้ามากินไม้ในสถานีจะมีการเติมเหยื่อกำจัดปลวกวิสด้อม (Wisdom termite bait) ที่ไว้ในสถานีฝังดิน ซึ่งปลวกจะนำเหยื่อกำจัดปลวก  (Wisdom termite bait) กลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นๆและจะทำให้ปลวกที่ได้รับเหยื่อภายในรังตาย 

      ปกติสถานีควรได้รับการตรวจสอบ และเติมเหยื่อกำจัดปลวกในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาแนวป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อรังปลวกได้ถูกทำลาย เหยื่อปลวกที่เหลือค้างอยู่ในสถานีจะถูกกำจัดทิ้ง และทำการใส่ไม้ล่อปลวกอันใหม่ลงไปเพื่อเป็นเหยื่อล่อปลวกและเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเป็นประจำตามระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป

Visitors: 196,485