บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

การวางเหยื่อและภาพปลวกกินเหยื่อ

ติดต่อสายด่วน ตลอด 24 ชม.

สายด่วน  086-0198283 สำนักงาน  038-197498    ติดต่อตลอด 24 ชม. 

คลิก: @mtpcontrol

 กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์พาหะทุกชนิด

Get rid of termites, ants, rats, cockroaches and all kinds  

☑️ ประสบการณ์ มากกว่า 20 + ปี
☑️ More than 20+ years of experience
☑️ สำรวจหน้างาน **ฟรี** ติดต่อสอบถาม **ฟรี**
☑️ Explore the job site **FREE** Contact for inquiries **FREE**
☑️ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และสัตว์ พาหะ อื่นๆ ราคาถูก
☑️ Get rid of termites, ants, rats, cockroaches and other vector animals with cheap price
☑️ รับประกันคุณภาพในการบริการ
☑️ Guarantee the quality of service
☑️ ลูกค้าเจอปัญหาระหว่างสัญญาเรียกใช้**ฟรี**ค่าใช้จ่าย
☑️ Customers encounter problems during the contract, call ** free ** cost.
☑️ บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ปัญหาภายใน  48 ชม. 
☑️ The company will send an officer to solve the problem within 48 hours.
☑️ บริษัทมีมาตรฐานการบริการด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
☑️ The company has service standards with ISO 9001:2015 quality system.

ระบบชั้นวรรณะและหน้าที่ของปลวกปลวก
ปลวกนั้นเป็นแมลงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสัตว์สังคม มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง มีนิสัยไม่ชอบแสงสว่าง
แต่ชอบที่มืดและที่อับชื้น จะทำอุโมงทางเดินไปยังแหล่งอาหาร ประชากรปลวก
นั้นมีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำงาน ออกไปเป็น 3 วรรณะ ปลวกงาน ปลวกทหาร ปลวกสืบพันธ์ุ

ปลวกงาน (Worker Caste)

ปลวกทหาร (Soldier Caste)

ปลวกสืบพันธุ์ (primary reproductive caste)

 

 

 

ตัวขาวคล้ายมด ตัวเล็ก ไม่มีตา ไม่มีปีก ไม่มีเพศ มีประมาณ 80% ของจำนวนปลวกทั้งหมด ทำหน้าที่สร้างรัง ซ่อมแซมรัง และหาอาหารมาเลี้ยงปลวกวรรณะอื่นๆ บางสายพันธุ์จะเพาะเลี้ยงเห็ดราภายในสวนเห็ด (fungus garden)

ตัวเล็ก หัวโต ไม่มีตา (แต่ปลวกบางชนิดส่วนน้อยก็มีตา) ไม่มีปีก ไม่มีเพศ ขากรรไกรขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ต่อสู้กับศัตรู เพื่อป้องกันรัง มีประมาณ 10-20% ของจำนวนปลวกทั้งหมด หาอาหารกินเองไม่ได้ต้องมีปลวกงานคอยป้อนอาหารให้

ราชินีปลวก (ปลวกนางพญา) ทำหน้าที่ผสมพันธุ์ ขยายพันธุ์ และปล่อยฟีโรโมนเพื่อควบคุมการทำงานของวรรณะปลวกทุกตัวภายในรัง หาอาหารกินเองไม่ได้ต้องมีปลวกงานคอยป้อนอาหารให้

 

Visitors: 196,492