การวางเหยื่อและภาพปลวกกินเหยื่อ

ระบบชั้นวรรณะและหน้าที่ของปลวกปลวก
ปลวกนั้นเป็นแมลงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสัตว์สังคม มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง มีนิสัยไม่ชอบแสงสว่าง
แต่ชอบที่มืดและที่อับชื้น จะทำอุโมงทางเดินไปยังแหล่งอาหาร ประชากรปลวก
นั้นมีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำงาน ออกไปเป็น 3 วรรณะ ปลวกงาน ปลวกทหาร ปลวกสืบพันธ์ุ

ปลวกงาน (Worker Caste)

ปลวกทหาร (Soldier Caste)

ปลวกสืบพันธุ์ (primary reproductive caste)

 

 

 

ตัวขาวคล้ายมด ตัวเล็ก ไม่มีตา ไม่มีปีก ไม่มีเพศ มีประมาณ 80% ของจำนวนปลวกทั้งหมด ทำหน้าที่สร้างรัง ซ่อมแซมรัง และหาอาหารมาเลี้ยงปลวกวรรณะอื่นๆ บางสายพันธุ์จะเพาะเลี้ยงเห็ดราภายในสวนเห็ด (fungus garden)

ตัวเล็ก หัวโต ไม่มีตา (แต่ปลวกบางชนิดส่วนน้อยก็มีตา) ไม่มีปีก ไม่มีเพศ ขากรรไกรขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ต่อสู้กับศัตรู เพื่อป้องกันรัง มีประมาณ 10-20% ของจำนวนปลวกทั้งหมด หาอาหารกินเองไม่ได้ต้องมีปลวกงานคอยป้อนอาหารให้

ราชินีปลวก (ปลวกนางพญา) ทำหน้าที่ผสมพันธุ์ ขยายพันธุ์ และปล่อยฟีโรโมนเพื่อควบคุมการทำงานของวรรณะปลวกทุกตัวภายในรัง หาอาหารกินเองไม่ได้ต้องมีปลวกงานคอยป้อนอาหารให้

 

Visitors: 443,059