บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

สมัครงาน กับ บริษัท มิตรภาพ เชอร์วิส กรุ๊ปจำกัด สนใจติดต่อสาขาที่ใกล้บ้านท่าน หรือโทร 082-5304384 ติดต่อ แผนกบุคคล

สวัสดิการพนักงาน บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิสจำกัด
 
1.  พนักงานบริการ/ขับรถยนต์  จำนวน   -   ตำแหน่ง   การศึกษา   มีประสบณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ  เงินเดือนตามตกลง   สวัสดิการ ค่าคอม ประกันสังคม   คาครองชีพ อื่นๆ
2. พนักงานบริการ หลายอัตรา ค่าแรงงานขั้นต่ำ/วัน วุฒิการศึกษา ม.3+ สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ค่าคอมมิชชั่น โอที เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ
3. พนักงานขาย หลายอัตรา ค่าแรงงานตามตกลง วุฒิการศึกษา ปสว.+สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ
4. ผู้จัดการสาขา หลายอัตรา ค่าแรงงานตามตกลง วุฒิการศึกษา ปสว.+สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าบริหาร ค่าครองชีพ ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี หลายอัตรา ค่าแรงงานตามตกลง วุฒิการศึกษา ปสว.+สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ
6. นักวิชาการ จบปริญญาตรี กีฏวิทยา เงินเดือนหมื่นห้าบวก
7.นักศึกษา ฝึกประสบการอาชีพ มีค่ทุนการศึกษาให้
 
สนใจติดต่อสาขาที่ใกล้บ้านท่าน หรือโทร 082-5304384 ติดต่อ แผนกบุคคล

สวัสดิการพนักงาน บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิสจำกัด

1.  พนักงานบริการ/ขับรถยนต์  จำนวน   -   ตำแหน่ง   การศึกษา   มีประสบณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ  เงินเดือนตามตกลง   สวัสดิการ ค่าคอม ประกันสังคม   คาครองชีพ อื่นๆ
2. พนักงานบริการ หลายอัตรา ค่าแรงงานขั้นต่ำ/วัน วุฒิการศึกษา ม.3+ สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ค่าคอมมิชชั่น โอที เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ
3. พนักงานขาย หลายอัตรา ค่าแรงงานตามตกลง วุฒิการศึกษา ปสว.+สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ
4. ผู้จัดการสาขา หลายอัตรา ค่าแรงงานตามตกลง วุฒิการศึกษา ปสว.+สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าบริหาร ค่าครองชีพ ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี หลายอัตรา ค่าแรงงานตามตกลง วุฒิการศึกษา ปสว.+สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่นๆ
6. นักวิชาการ จบปริญญาตรี กีฏวิทยา เงินเดือนหมื่นห้าบวก

7.นักศึกษา ฝึกประสบการอาชีพ มีค่ทุนการศึกษาให้

สนใจติดต่อสาขาที่ใกล้บ้านท่าน หรือโทร 0825304384 ติดต่อ HR

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

         บริษัทมิตรภาพ เซอร์ วิสกรุ๊ปจำกัด  เคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อเป็นการส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมกันในการทำงาน คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive data) อาทิ เชื้อชาติ, ศาสนา, ความคิดเห็นทางการเมือง ฯลฯ ในเอกสารใด ๆ ที่จะนำส่งให้ฝ่ายบุคล และขอความกรุณาลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวทุกประเภทออกจากเอกสารที่จะส่งให้กับเรา

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา คุณรับทราบและตกลงให้สิทธิบริษัทมิตรภาพเซอร์ วิสกรุ๊ปจำกัด ในการเก็บ ใช้ ส่งต่อ และ/หรือนำไปประมวลผลเพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งงานว่างและตำแหน่งงานว่างที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมิตรภาพ เซอร์ วิสกรุ๊ปจำกัด  ตกลงจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

Visitors: 196,469