ลูกค้าอ้างอิง

"เราขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่กรุณา ไว้ใจ ใช้บริการเรา ซึ่งขอนุญาตอ้างถึงลูกค้าส่วนหนึ่ง ดังรายการต่อไปนี้"


- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- สำนักงานแผนงานฝักปลอดภัยจากสารพิษ
- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ
- ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแผนกเด็กเยาวชน
และครอบครัว
- ศาลจังหวัดรัตนบุรี
- สำนักงานบริการลูกค้า กสท. มหาสารคาม
- ศาลอำเภอเดชอุดม
- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.กาฬสินธุ์
- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ร้อยเอ็ด
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโพนทอง
- ศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
- สำนักงานธนารักษ์จังหวัดมหาสารคาม
- สำนักงานศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ขอนแก่น
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ
- กรมทรัพยากรธรณี
- องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์
- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
- ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 1
- ศาลจังหวัดนางรอง
- เทศบาลตำบลโนนตาล
- ศาลจังหวัดนครพนม
- อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 1
- อุทยานแห่งชาติไทรทอง
- ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- ศูนย์จัดการธนบัตรนครราชสีมา
- ที่ว่าการอำเภอหนองฮี
- สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

- หอพักสตรีฟาเฮ้าส์
- หอพักสตรี พิมวรา
- หอพักสตรีพิม - พลอย
- หอพักศักดิ์สิริ อพาร์ทเมนท์ ขอนแก่น
- เอกพัชร แมนชั่น
- นพรัตน์ แมนชั่น
- อิสระเฮ้าส์


- วัดสันติวิหาร
- วัดบ้านหนองตูม
- วัดสร 


 

- ร้าน บาบีคิว พลาซ่า (เดอะมอลล์โคราช)
- ร้าน ซูกิชิ (เดอะมอลล์โคราช)
- ร้าน ฟูจิ (เดอะมอลล์โคราช)
- ร้านอาหารหัวปลี จ.ร้อยเอ็ด
- ห้างสรรพสินค้าสุรินทร์พลาซ่า จ.สุรินทร์
- ห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า จ.ร้อยเอ็ด
- บริษัท ชิคโมเดลลิ่ง จำกัด


-  โรงเรียนสูงยาง

-  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่
-  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา
-  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
-  โรงเรียนบ้านสีเสียด      
-  โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
-  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
-  โรงเรียนบ้านน้ำคำ
-  โรงเรียนวังหลวง
-  โรงเรียนอนุบาลรัตนศึกษา
-  โรงเรียน อนุบาลเอกอุมาร
-  โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
-  ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ.เสลภูมิ 
-  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  


- บริษัท รวมรัตน์ คอนเชปดีไชค์ จำกัด
- บริษัท ขุนพล พัฒนาการ จำกัด
- บริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จำกัด
- บริษัท ร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาร์ท จำกัด
- บริษัท มิตรสัมพันธ์ 2525 จำกัด
- บริษัท ไอ เอสเรียลเอสเตท จำกัด
- บริษัท นราชัย ก่อสร้าง
- บริษัท มหาชนจำกัด อสมท. สาขาร้อยเอ็ด
- บริษัท โรงสีข้าวร้อยเอ็ดชัยมงคล
- บริษัทโทนโฟโต้
- บริษัท นวศิลากิจ
- บริษัท พี ดี แฟมิลี จำกัด
- บริษัท โคราชมัตซึชิตะ จำกัด
- บริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สยามนิสสันร้อยเอ็ด จำกัด
- บริษัท ดีเฮาส์โฮมเซนต์เตอร์ จำกัด
- บริษัท ร้อยเอ็ดคอนแทรคต์ จำกัด
- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยสงวนโภชนา จำกัด
- บริษัท อีลาตา จำกัด
- บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด(สาขาร้อยเอ็ด)
- บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(สาขาเกษตรวิสัย)
- บริษัท ทรัพย์กวีโอเอ เซ็นเตอร์
- บริษัท เกรท เรียล เอท เตท จำกัด
- บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มุกดาหาร
- บริษัท ฮอนด้า เฟาดรี (เอเชีย) จำกัด
- บริษัท ทยาวิต จำกัด
- บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด
- บริษัท วลัยรัตน์การโยธา
- บริษัท ชลรุ่งเรือง นครราชสีมา จำกัด
- บริษัท บีมา จำกัด
- บริษัท รัชต ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- บริษัท เดอะพร้อม คอนโดวิว จำกัด
- บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
- บมจ. กสท โทรคมนาคม
- บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด
- บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
- บริษัท ฟินิค พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แปซิฟิค ริม ริช กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ร้อยเอ็ด แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
- บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

- บริษัท ไอซิน ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด

- บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด
- บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
- บริษัท ที .เค. ฟาร์ม
- บริษัท สหเรือง จำกัด
- บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด
- บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม
- บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท รอยัลโฮม ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
- บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แป้งมันเอี่ยมอีสาน จำกัด
- บริษัท ยูเนี่ยนเทคอีสต์ จำกัด
- บริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ คูปเปอร์ จำกัด
- บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
- บริษัท ไทยโตโยเดนโซ จำกัด
- บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย จำกัด
- บริษัท ที ทารุทานิ แพค จำกัด
- บริษัท เชาวน์ดี สตาร์ช (2004) จำกัด
- บริษัท มอร์ ครีเอชั่น จำกัด
- บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช (2004) จำกัด
- บริษัท เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด
- บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด

 

- โรงแรมโนเบิล เพลส จ.ยโสธร
- โรงแรมเพชรรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
- โรงแรม ออร์คิด จ.นครราชสีมา
- โรงแรม เดอะเบสท์ เรสซิเด้นซ์ จำกัดจ.มุกดาหาร
- โรงแรม วีวัน จ.นครราชสีมา
- โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา
- โรงแรมดิไอยรา จ.นครราชสีมา
- โรงแรม คีรีมายา จ.นครราชสีมา
- โรงแรมมุตติมายา จ.นครราชสีมา
- โรงแรม 99 จ.ร้อยเอ็ด
- โรงแรม เมเจอร์แกรนด์ บิสสิเนสท์ จำกัดจ.ขอนแก่น
- โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ จำกัด จ.ยโสธร
- โรงแรมฟอร์จูนแมนชั่น จ.สุรินทร์

 

 

 

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีแสงดาว (สุวรรณภูมิ)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตรุพักตรเสริมไทยปิโตเลียม
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณศิริคอนสตรัคชั่น
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยโรจน์ วัสดุก่อสร้าง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอ็มเค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลมนตรี ก่อสร้าง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นเตอร์พอยท์มหาสารคาม
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสวงฟ้าก่อสร้าง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีกิจทวียโสธร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธานิธิกรุ๊ป
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าจอมก่อสร้าง สุรินทร์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีวายเทค 2000
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง
- ห้างหุ้นส่วนทองเจริญรุ่งเรือง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเกษตร 2 บรบือ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรบือพรเทพ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงนครชัย
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารทองทำมา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้นแลนด์ปาร์ค
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชัยโพนทอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลรุ่งเรืองกิจวิศวกรรม
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอส คอนสตรัคชั่น
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทรการโยธา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลิดา แอนด์ ณัฐชา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ประสานมิตร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดโชคอำนวย
- ร้านกรุงทองคอมพิวเตอร์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดุลไทยคอนสตรัคชั่น แอนด์ซัพพลาย
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮวดโพนทอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำมันสยามด่านขุนทด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามออลล์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์ยนต์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะกรีนปาร์ค
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากรรุ่งเรือง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลการโยธาแอนด์บ้านสอยโมเดร์นดีไซน์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่อสุรินทร์วัสดุ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์กุสุมา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ยอดเยี่ยม
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อโนธิชา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัดจั่วเซ้ง ยโสธร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสิทัต วิศวกรรม
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาสิทธิพาณิชย์
- ห้างหุ้นส่วนโชคสำรวยค้าวัสดุ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคสำรวยค้าวัสดุก่อสร้าง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยโรจน์ วัสดุก่อสร้าง

 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
กมลาไสย
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาอาจสามารถ
- ธนาคารออมสิน สาขา พนมไพร
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาเขาวง
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาเสลภูมิ
- ธนาคารออมสิน สาขา กระนวน
- สหกรณ์การเกษตร นาคู จำกัด
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาคำเขื่อนแก้ว
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาป่าติ้ว
- ศูนย์จัดการธนบัตรนครราชสีมา

- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ดะทอง
   
 
 
 
 
 
Visitors: 439,827