อบรมให้ความรู้พนักงาน บริษัท คิวเอ็ม เอ จำกัด นนทบุรี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 #อบรมให้ความรู้พนักงาน บริษัท คิวเอ็ม เอ จำกัด หลักสูตรความรู้พื้นฐานการป้องกันควบคุม กำจัด แมลง สัตว์รบกวน
ณ ห้องประชุม บริษัท คิวเอ็ม เอ จำกัด
โดยนักวิชาการ/นักกีฏวิทยา ประจำบริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

Visitors: 439,828