อบรมให้ความรู้พนักงาน บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ทีมนักวิชาการ/นักกีฏวิทยา ประจำบริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ได้มีโอกาสอบรมให้ความรู้พนักงาน บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ในหลักสูตรการป้องกันควบคุม กำจัด แมลง สัตว์รบกวนเบื้องต้นและสารเคมีที่ใช้ในการควบคุม
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด โดยนักวิชาการ/นักกีฏวิทยา ประจำบริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
ท้ังนี้ทางบริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ต้องขอขอบคุณ บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจเรียกใช้บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนกับทางเรามาโดยตลอด 


Visitors: 436,145