กำจัดปลวกนครราชสีมา-โคราช มด หนู แมลงสาบ และสัตว์พาหะ ทุกชนิด  สายด่วน 061-296-9938 สำนักงาน 044-372162

บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ 061-296-9938 บริการ ตลอด 24 ชม.

 • ระบบกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ Pest Control
  หลักการทำงาน ปลวก เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการสำรวจ จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา เช่น บริเวณที่มีความชื้น...
 • บริการ กำจัดปลวก
  วิธีการป้องกัน ปลวก การป้องกันกำจัดปลวก ปลวกโดยส่วนมากจะมีช่องทางการเข้าทำลายอาคารบ้านเรือนอยู่หล...
 • กำจัด หนู rat
  กำจัดหนู Rat หนู เป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ และนำความเสียหายแก่เศรษฐกิจของมนุษย์เป็นจำนวนมหาศาลทั...
 • บริการ กำจัดแมลงสาบ cockroach
  แมลงสาบ แมลงสาบคือ แมลงดึกดำบรรพ์ ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มานานกว่า 250 ล้านปี มีแหล่งกำเนิดในเขตอบอุ...

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

      ทางบริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จัดกัด เรามีนักกีฏวิทยาผู้เชี่ยวชาญทางด้านแมลงและสัตว์พาหะ ประจำบริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่นในการกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะอย่างถูกวิธี พร้อมให้บริการจากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

1.ทางบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านปลวกและแมลงเข้าสำรวจพื้นที่ให้ฟรีเพื่อทำการประเมินปัญหาต่าง ๆ และวางแผนแก้ปัญหาให้กับลูกค้าต่อไปประกอบกับการเสนอราคาให้กับทางลูกค้า

2.หลังจากตกลงราคากับ ทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะขอนัดหมายเข้าทำบริการให้ภายใน 3 วัน หรือตามที่ลูกค้าสะดวก และความเหมาะสม

3.การเข้าทำบริการทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของเรา จะทำการบันทึกรายงานตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ เตรียมไว้ เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าทุกครั้งที่เข้ามาทำบริการได้ทำอะไรไปบ้าง ตรงจุดไหน

4.ถ้าหากพบความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของเรา เช่น เข้าบริการไม่เรียบร้อย หรือยังมีปัญหาแมลงต่าง ๆ และปลวก หรือตามข้อตกลงในสัญญา เข้ารบกวนสร้างความเสียหายให้กับทางลูกค้า ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ปัญหาให้โดยการอัดฉีดเพิ่มตามปัญหาให้ฟรี โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม ระหว่างอยู่ในสัญญาจ้างกำจัดปลวกหรือแมลงต่างๆภายใน 3 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับแจ้ง

5.การใช้สารเคมีกำจัดแมลงนั้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนสารเคมีทุกๆ 3 เดือน เพื่อป้องกันแมลงดื้อยาหรือตามความเหมาะสมในสถานที่นั้น ๆ

6.การจัดการหนู ก็จะมีหลายวิธีด้วยกัน โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ ทางบริษัทฯ จะทำผังบริเวณรอบ ๆ ตัวอาคารและทำป้ายบ่งชี้กล่องหนูหรือกล่องใส่เหยื่อพิษ ตามจุดที่วางเอาไว้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

7.การกำจัดยุง ทางบริษัทฯ จะใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำหรือตัวอ่อน และเครื่องพ่น หมอกควัน และเครื่องอบละอองหรือเครื่อง ULV ไว้บริการลูกค้า

8.การบริการป้องกันและกำจัดปลวกจะได้ผลดี เจ้าของอาคารสถานที่นั้นๆ ต้องให้ความร่วมมือกับทางบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เช่น การก่อสร้างอาคารถ้าเลือกบริการของเรา โดยระบบวางท่อหรือฉีดพ่นภายในอาคารสร้างใหม่ ควรจะมีการเก็บเศษไม้ออกจากอาคารให้หมดก่อนเทพื้นหรือปิดพื้นบ้านหรืออาคารต่าง ๆ และควรปรับแต่งหน้าดิน ให้พร้อมก่อนฉีดพ่นสารเคมี หลังจากการฉีดพ่นหรือการสเปรย์สารเคมีเคลือบหน้าดินแล้ว ควรที่จะเทพื้นปิดบริเวณดังกล่าวทันที ห้ามเคลื่อนย้ายหน้าดินเข้าออกอีกเป็นอันขาด ถ้าเป็นห้องพักหรืออาคารต่างๆ จะต้องเปิดให้เจ้าหน้าที่ของเราเข้าบริการโดยทั่วถึงเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาแมลงหรืออื่นๆเกิดขึ้นมาอีก หากมีการต่อเติมก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกหลังจากทำสัญญากำจัดปลวก จะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเพื่อจะได้ทำการสร้างแนวป้องกันปลวกได้ต่อไป 

9.การกำจัดหนู แมลงสาบ มด แมลงวัน และแมลงอื่น ๆ นั้นทางเจ้าของอาคาร สถานที่จะต้องให้ความร่วมมือ เช่นกัน ในการป้องกันโดยการใช้หลักสุขาภิบาล คือ วิธีนี้จะต้องให้ความสะอาดเป็นหลัก ได้แก่ การจัดบ้านเรือน อาคารสถานที่ ประกอบการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอรวมทั้งเก็บข้าวเก็บของให้เป็นระเบียบ นอกจากนี้ต้องเก็บอาหารและเศษอาหารให้มิดชิด ไม่ให้เป็นอาหารของแมลงหรือหนูได้ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ทางฝ่ายอาคารสถานที่ก็สามารถ ทำได้ โดยการเก็บข้าวของให้มิดชิด หมั่นทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนอยู่เสมอ หรือสถานประกอบการ อย่าให้เป็นที่หลบซ่อนและขยายพันธ์ของหนูและแมลงได้ ก็สามารถช่วยลดปริมาณลงได้แล้ว    

ผลงานสาขานครราชสีมา

Visitors: 443,056